PDA

View Full Version : Hán cổ – Hán Việt 1. 古 文
 2. 通過經典學中文
 3. 读课文 学古文
 4. 每日一篇古文——白马篇(曹植)
 5. 读课文学古文-2
 6. 三字经- Tam Tự Kinh
 7. 百家姓- Bách gia tính
 8. 千字文- Thiên Tự Văn
 9. 二十四孝
 10. Lược sử chữ Hán
 11. 国学经典
 12. 三字经