PDA

View Full Version : Truyện cười 1. 幽默笑话故事 – Vui cười...
 2. 笑话 - Lụm trên chatbox
 3. 笑话故事
 4. 对付公司老板的手段 !
 5. 笑一笑
 6. 冷笑话
 7. 快乐每一天!!
 8. 夫妻争霸-Vợ chồng tranh bá
 9. 《宫》q版漫画 ^^!
 10. Các câu truyện cười đơn giản
 11. 那是什么东西啊
 12. 我老公在家呢!
 13. 他不吃,你吃
 14. “安”的意思是什么?
 15. 离婚的理由
 16. 淘气的孩子
 17. 我很困!
 18. 请客
 19. 盘子是这样打碎的
 20. 这辈子太短了
 21. 等待红灯变绿灯
 22. 探险家的 “训练”
 23. 我就知道你会这么做!
 24. 胖的好处
 25. Shī Shì shí shī shǐ