PDA

View Full Version : Sơ cấp 1. Sơ cấp: bài 40 - Minna no Nihongo
 2. Sơ cấp: bài 41 - Minna no Nihongo
 3. Sơ cấp: bài 42 - Minna no Nihongo
 4. Sơ cấp: bài 43 - Minna no Nihongo
 5. Sơ cấp: bài 43 - Minna no Nihongo
 6. Sơ cấp: bài 44 - Minna no Nihongo
 7. Ngữ pháp Minna no Nihongo
 8. Bảng chữ cái tiếng Nhật (Nhập môn tiếng Nhật)
 9. Cách Viết Chữ HIRAGANA
 10. Cách viết chữ KATAKANA
 11. Tiếng nhật sơ cấp (初級日本語)
 12. Ngữ pháp và mẫu câu đàm thoại cơ bản
 13. Trường âm trong tiếng Nhật
 14. Tự động từ và tha động từ
 15. Sự khác nhau giữa 『は』 và 『が』
 16. Kết từ trong tiếng Nhật
 17. Cách phân biệt trợ từ 『に』 VÀ 『で』
 18. Cách dùng 「のに」、「おかげで」và「せいで
 19. Ngày tháng năm trong tiếng Nhật
 20. Jlpt n4
 21. Cách dùng động từ "する(suru)"
 22. Các Mẫu Ngữ Pháp Liên Quan Tới Thể Te (V て)
 23. Trợ từ là gì?