PDA

View Full Version : Trung cấp 1. File nghe đề thi 2kyu
 2. Luyện nghe Tiếng Nhật qua tin tức
 3. Luyện nghe ngữ pháp N3 Thi năng lực Nhật ngữ - 日本語能力試験 JLPT N3 Grammar
 4. Luyện nghe ngữ pháp N2 Thi năng lực Nhật ngữ - 日本語能力試験 JLPT N2 Grammar
 5. Luyện nghe JLPT - JLPT 聴解練習
 6. Luyện nghe qua BLOG 〈JOI Japanese Teachers Blog〉
 7. Đàm Thoại Tiếng Nhật
 8. Luyện Nghe Tiếng Nhật N4
 9. ビジネス会話 - Đàm thoại tiếng Nhật trong công việc [VIDEO]
 10. lyện nghe nói tiếng nhật trung , cao cấp theo phương pháp shadowing
 11. Học tiếng Nhật từ đường phố
 12. Luyện nghe nói
 13. Đàm thoại trôi chảy tiếng Nhật [VIDEO]
 14. Tiếng Nhật thương mại [VIDEO]
 15. Tiếng Nhật trong công việc - đối đáp qua điện thoại [VIDEO]
 16. Luyện Nghe Mẫu Ngữ Pháp JLPT N2 [VIDEO]
 17. Luyện nghe: Kiite Oboeru Hanashikata - Nihongo Namachuukei
 18. Tiếng Nhật học qua báo
 19. Luyện phản xạ nghe nói theo phương pháp Shadowing trọn bộ 〔trung - cao cấp N3,N2, N1)〕
 20. Sống với tiếng Nhật 【VIDEO】
 21. Mimi kara oboeru nihongo noryoku shiken Goi Toreeningu N2
 22. Mimi kara oboeru nihongo noryoku shiken Goi Toreeningu N3
 23. Nihongo Starter