PDA

View Full Version : Cách gõ tiếng Nhật  1. Cách thiết lập bàn phím tiếng Nhật
  2. Rắc hiragana lên chữ kanji trong Word
  3. Gõ tiếng Nhật theo chiều dọc Word 2007
  4. Bàn phím tiếng Nhật và gõ tiếng Nhật