PDA

View Full Version : Từ vựng 1. -a-roony
 2. Những câu tiếng Anh hay nhất về tình bạn
 3. Học từ vựng theo chủ điểm
 4. Những từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh
 5. Những cụm từ rắc rối trong tiếng Anh
 6. 10 Từ Tiếng Anh "khủng khiếp" nhất
 7. Position of “also”
 8. Những câu nói thông dụng trong tiếng Anh
 9. Baby animals
 10. Common Mistakes
 11. Những thành ngữ thường gặp trong đàm thoại (Part1)
 12. Book and IDIOMS!
 13. Ways to describe Friendship in English!
 14. Strong opinion nên hiểu thế nào cho đúng?
 15. 100 most common words in English
 16. Cách thành lập tính từ kép trong tiếng Anh
 17. Cách dùng các từ chỉ Ước Lượng
 18. English Idioms
 19. Một số cụm động từ tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh có sử dụng DOWN
 20. All too often
 21. Các câu thành ngữ bắt đầu bằng các chữ cái
 22. Những ý nghĩa của cụm từ “pick up”
 23. Giới từ theo sau 'contact'
 24. Practice makes perfect
 25. Tại sao lại có cách viết: GONNA, WANNA, ...?
 26. English Vocabulary Lists - Basic
 27. English Vocabulary Lists - Intermediate
 28. English Vocabulary Lists - Advanced
 29. Đảo chữ tiếng Anh hài hước
 30. Nhấn mạnh với trợ động từ "do"
 31. 14 từ cơ bản giúp bạn có bước đột phá về khả năng sử dụng từ vựng
 32. English Idioms A - Z - Idiomatic Expressions
 33. English Word Origins
 34. Tán thán tự "man"
 35. Các cụm từ hay trong tiếng Anh
 36. Cách dùng Seem
 37. British - American English
 38. Commercial English - Abbreviations
 39. British - American English - Spelling Rules
 40. American - British English
 41. Business Benchmark Advanced Vocabulary Trainer
 42. International Legal English Vocabulary Trainer
 43. Những chuyện liên quan đến thành ngữ tiếng Anh
 44. Từ mới chưa từng có trong từ điển
 45. Ngân hàng các cấu trúc tiếng anh thông dụng
 46. Cách sử dụng Sic, a.k.a và et al.
 47. Thú vị từ MAKE trong tiếng Anh
 48. Bạn đã biết cách dùng từ “but” trong tiếng Anh?
 49. Monkey business có nghĩa là gì?
 50. Fun with words
 51. How to make offers in English?
 52. "City slicker" nghĩa là gì ?
 53. Các ký tự đặc biệt được đọc bằng tiếng Anh như thế nào?
 54. Acronyms
 55. Treading water nghĩa là gì?
 56. “Don't you think you're rushing into things?”
 57. What are you wearing today?
 58. Common Prefixes and Suffixes
 59. ESL / EFL Abbreviations
 60. Peanut expressions
 61. Dùng giới từ "on", "in", "at" trong câu hỏi
 62. "Thành ngữ tiếng Anh với các con số"
 63. Root List
 64. Những ý nghĩa thú vị của từ 'Blue"
 65. SO and NEITHER
 66. Words in the News
 67. Gangnam style đi vào từ điển nước Anh
 68. Cách sử dụng "more" và "most" trong tiếng Anh
 69. Một số thành ngữ, tục ngữ có "No"
 70. Brand và type
 71. Dùng should thay vì if
 72. Connecting words - Từ nối
 73. Quiznet
 74. Expressions
 75. Newly coined words
 76. Từ mới: Cyberloaf
 77. Từ mới: Precariat
 78. Cách Dùng Động Từ Cầu Khiến (Causative Verbs)
 79. Năm tính từ thể hiện đẳng cấp người dùng - five adjectives to sound smart
 80. 5 cụm động từ đi với Hold
 81. Từ điển Merriam-Webster vừa bổ sung từ "phở"
 82. Spelling Bee
 83. Từ mới: unfriend
 84. Từ mới: photobomb
 85. Hỏi từ cho thuê xe theo tháng nên dịch như thế nào
 86. Từ vựng về đám cưới
 87. Từ vựng về bữa tối
 88. Từ miêu tả ngoại hình
 89. Các trò chơi dân gian việt nam bằng tiếng anh
 90. Ý nghĩa các thán từ phổ biến - Interjections
 91. Từ mô tả công cụ bằng hình ảnh
 92. Bộ phận cơ thể chim
 93. Vocabulary - Mouth
 94. Tính từ chỉ thời gian
 95. Choose the correct answer
 96. Vocabulary - Frames
 97. 10 common DOG expressions in English
 98. 5 ways to boost your VOCABULARY
 99. Vocabulary - Super Synonyms
 100. Vocabulary - Elaborate
 101. Vocabulary - The Space
 102. Come, Go and and Get collocations
 103. Vocabulary - Cooking methods
 104. Vocabulary - Nuts
 105. Vocabulary - The Hand
 106. Vocabulary - pyjama
 107. Vocabulary - Bags
 108. Vocabulary - Ailments, Symptoms and Injuries
 109. Vocabulary - drinks
 110. Vocabulary - Furniture
 111. Vocabulary - verbs: squeeze crush...
 112. 66 từ "lạ" trong tiếng Anh
 113. Vocabulary: Open book là gì
 114. Những từ không dịch được - Untranslatable Words
 115. The other ways to say I LOVE YOU
 116. Oxford chọn Emoji là từ của năm 2015
 117. bí quyết luyện phát âm tiếng anh chuẩn như người bản ngữ
 118. 3000 từ tiếng Anh
 119. Enlarge your vocabulary
 120. Vocabulary - People chacteristics
 121. Vocabulary - Illness
 122. Synonyms
 123. Vocabulary - Items in the Kitchen
 124. Từ tả người trong tiếng Anh- How to Describe People in English
 125. 10 Ways to Say BEAUTIFUL in English
 126. ATM - máy rút tiền tự động
 127. Idiom - Bring on oneself : Tự chuốc hoạ vào thân
 128. Idiom: Push around : ăn hiếp, bắt nạt, ép uổng
 129. Brexit nghĩa là gì?
 130. Not never
 131. Never not: luôn luôn
 132. 3000 từ tiếng Anh thông dụng - 3000 Most Commonly Used English Words
 133. 10 newly coined words - 10 từ mới tinh
 134. Từ mới: ride hailing - gọi xe đến chở
 135. từ vựng tiếng anh chủ đề động vật
 136. Dân biểu/Nghị sĩ đặc trách kỷ luật trong đảng (cầm quyền) - majority whip
 137. Nghĩa mới của từ tweet
 138. Choáng váng với giá; sốc khi biết giá - Sticker shock
 139. a meeting of minds: sự đồng thuận; đồng ý nhất trí
 140. Body shaming
 141. Stupidphone
 142. Touch me not
 143. work ethic dịch là gì
 144. Gamophobia - sợ cưới hỏi
 145. ngược ngạo : counter-intuitive
 146. hold back: chùn lại; kìm nén
 147. take for: cho là; tưởng là; tưởng nhầm
 148. pull one's weight: Làm phần việc của mình
 149. point of pride: điều lấy làm hãnh diện
 150. Strong opinion
 151. give short shrift: ít quan tâm
 152. Thay vì dùng Very, hãy dùng ...
 153. day after day ... bottle after bottle ... brand after brand ...
 154. khựng lại; ổn định; trở nên thăng bằng: level off
 155. rào cản vô hình: glass ceiling
 156. Chấm hết: That was it.
 157. hirsute: rậm lông
 158. Từ vựng về người trong gia đình - Members of the Family Vocabulary | Family Members Tree
 159. Bắt cá hai tay - monkey branching
 160. nằm nướng: lie-in
 161. nói thiệt: I'm not gonna lie
 162. say (adverb)
 163. 2 nghĩa của "do well"
 164. rubber-stamp: nghị gật
 165. sitting leader: lãnh tụ đương nhiệm
 166. megastardom: danh vị siêu sao
 167. Phân biệt "Sorry" với "Excuse me" và "Pardon"
 168. Sexual dimorphism, sexually dimorphic : khác biệt rõ rệt giữa hai giới tính