PDA

View Full Version : Sơ cấp 1. truyện đọc
 2. Bài tập đọc hiểu
 3. Tại sao lại có mưa đá ?
 4. Tại sao khi cho muối vào đá nhiệt độ giảm xuống ?
 5. Tại sao người ngoại quốc khác nhau về màu tóc và màu da?
 6. Cho đền giờ Trái Đất quay bao nhiêu vòng?
 7. Đọc hiểu
 8. Genkan - Chỗ vào nhà
 9. 初級レベルの読み物
 10. Đọc hiểu_N4
 11. Đọc hiểu 4kyu (e-Japanese)
 12. Đọc hiểu 3kyu (e-Japanese)
 13. Đọc hiểu_N3
 14. Đọc hiểu Sơ cấp - 初級読解
 15. 日本語能力試験N4読解
 16. Tin tức tiếng Nhật dễ hiểu
 17. Tập đọc
 18. Những lưu ý khi du lịch Nhật Bản vào kỳ nghỉ dài 【Tập đọc Tiếng Nhật dễ hiểu】