PDA

View Full Version : Cao cấp  1. Vợ chồng Quốc Vương Bhutan thăm nơi bị thảm hoạ
  2. Liên minh Châu Âu - Tăng cường quy chế lến các hãng đánh giá hạng mức tín nhiệm
  3. Tổ tiên loài người mất mấy chục vạn năm để di chuyển
  4. Kiểm tra khả năng Từ vựng - Đọc hiểu  〈語彙・読解力検定〉
  5. 上級読解
  6. ĐỌC HIỂU - Japanese lesson JLPT N1
  7. N1読解問題
  8. đọc hiểu n1 - 日本語総まとめ