PDA

View Full Version : Các vấn đề khác 1. 日本語で話し合いしましょう。
 2. Kết thúc câu 文末表現
 3. Trợ từ は và が - 「は」と「が」
 4. Kính ngữ - 敬意
 5. Trợ từ
 6. Trích Dẫn
 7. Tự Giới Thiệu - 自己紹介
 8. Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu
 9. Một số câu chào hỏi thông dụng bằng tiếng Nhật
 10. Giới thiệu chào bằng tiếng Nhật
 11. Bí quyết học luyện nói tiếng Nhật hiệu quả nhất
 12. Phương pháp đọc tiếng nhật sơ cấp hữu ích
 13. Ý nghĩa cảm ơn trong tiếng Nhật
 14. Kinh nghiệm làm hồ sơ xin việc bằng tiếng Nhật
 15. Tiếng Nhật thường dùng
 16. Cấu trúc từ (Ngữ pháp)
 17. Ngữ Pháp よう(1)
 18. Luyện tập Kính Ngữ [VIDEO]
 19. Danh sách ngữ pháp N5-N4-N3-N2-N1