PDA

View Full Version : 13. Reported speech  1. Câu trực tiếp và câu tường thuật
  2. Câu tường thuật – ngôi, nơi chốn, thời gian
  3. Câu tường thuật – thay đổi về thì
  4. Câu hỏi tường thuật
  5. Câu tường thuật: lời yêu cầu, đề nghị, v.v
  6. Bài tập tổng hợp