PDA

View Full Version : Trao đổi về chữ Nôm 1. Một số chương trình hỗ trợ gõ chữ Nôm
 2. Link hay về chữ Nôm
 3. Nhà thơ Mỹ giúp bảo tồn văn hóa chữ Nôm của Việt Nam
 4. Thực hư vụ chữ sai trên bức hoành phi ở Đền Hùng
 5. Tìm hiểu đôi nét truyện thơ Nôm Tày - Nùng Toọng Tương
 6. Giới thiệu kho sách địa bạ Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm
 7. Văn hoá Hán Nôm - Đôi điều suy ngẫm
 8. Qua văn thơ Nôm, tìm hiểu cách phân định từ loại của người xưa
 9. Thử bàn về cách dạy chữ Nôm trong các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm
 10. Tạo chữ Nôm trên máy tính
 11. Bước đầu tìm hiểu văn hóa ẩm thực cung đình triều Tự Đức qua tư liệu Hán Nôm
 12. Giá trị của văn khắc Hán Nôm đối với quá trình phát triển của Thăng Long - Hà Nội
 13. Từ địa phương trong văn bản Nôm
 14. Bài thơ Nôm núi Ngọc Nữ
 15. Sách song ngữ Hán Nôm - loại hình đặc thù của di sản Hán Nôm
 16. Cần phân biệt sách Hán Nôm Việt Nam với sách Hán Nôm nước ngoài do ta sao chép hoặc in lại
 17. Một bản gia phả chép bằng chữ Nôm
 18. Kể chuyện sự tích Bia Bà
 19. Xưng hô ngày xưa
 20. Hán Nôm học Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hàng hóa và xu thế hội nhập
 21. Tác phẩm chữ Nôm và các kiểu định danh chúng
 22. Sưu tầm bảo vệ thư tịch Hán Nôm
 23. Nguồn gốc cách gọi Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa
 24. Nhân đọc "Giai thoại Hán Nôm"