PDA

View Full Version : Y khoa - Tham khảo  1. Cosmetic Surgery Glossary
  2. Các chữ viết tắt cách dùng thuốc
  3. Hỏi đáp cách dịch chuyên ngành Y khoa
  4. Hết sức cẩn thận khi dịch con số trong y khoa
  5. Nếu đêm nào cũng tỉnh giấc vào đúng giờ ấy
  6. 8 hành vi khó thấy của kẻ hay ức hiếp người khác