PDA

View Full Version : Theo chủ đề 1. 第一篇 形形色色的人
 2. 第二篇:能力与智慧
 3. 第三篇:脾气和性格
 4. 起床!
 5. 我的家人。
 6. 自然 - Tự nhiên
 7. 头 - Đầu
 8. 颜色
 9. 方向 - Phương hướng
 10. 手指 - Ngón tay
 11. 动物
 12. 动物
 13. 情感
 14. 水果
 15. Một số từ ngữ sản xuất gạch, ngói, gốm sứ
 16. Từ vựng tiếng trung chuyên ngành may mặc - 成衣专业词汇
 17. 运输交通工具
 18. 饮料
 19. 职业
 20. 25 cụm từ thường dùng trong Hán ngữ