PDA

View Full Version : Tài liệu song ngữ  1. 越南地名
  2. 999 句最常用 英-汉-越 口语
  3. Một số thiết bị máy móc
  4. Một số tên mẫu biểu đơn dành cho kinh doanh
  5. Giáo trình học tiếng Trung Quốc
  6. Học tiếng Hoa
  7. Từ vựng công cụ giao thông – 交通工具
  8. Khẩu ngữ tiếng Trung thường dùng
  9. 120 Daily Used Short Sentences