PDA

View Full Version : Diễn văn  1. Diễn văn chiến thắng của Obama - Obama's Victory Speech
  2. Diễn văn chấp nhận thất bại của Mc Cain - Arizona Senator John McCain's concession speech
  3. Prepared remarks of President Obama's back to school event
  4. I have a dream
  5. Declaration of Independence
  6. Barack Obama's victory speech – full text: Toàn bài diễn văn chiến thắng của Tổng thống Barack Obama
  7. Barack Obama's Second Inaugural Address - Phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama
  8. Inaugural Speeches by United States Presidents - Các bài diễn văn nhậm chức của các tổng thống Mỹ
  9. Bài phát biểu cảm động của ông Yeb Sano