PDA

View Full Version : Thành ngữ - Tục ngữ 1. Góp nhặt Thành ngữ Tục ngữ
 2. Về một biến thể "lá lành đùm lá rách"
 3. Cái lý của những thành ngữ "phi lý"
 4. Thành ngữ Việt Nam
 5. Tục ngữ Việt Nam
 6. Cách sử dụng thành ngữ, tục ngữ trong tít báo thể thao
 7. "Truyện Kiều" và biệt tài sử dụng thành ngữ của Nguyễn Du
 8. Triết lý dân tộc Việt Nam qua tục ngữ
 9. Năm Tỵ, hỏi - đáp về rắn
 10. Tìm hiểu triết lí về giao tiếp trong tục ngữ Người Việt
 11. Tiếp cận nghĩa của tục ngữ trong ngữ cảnh
 12. Nhận diện tục ngữ
 13. Chuyện đúng sai của tục ngữ
 14. Năm Ngọ nói chuyện thành ngữ về ngựa
 15. Tục ngữ về “Yêu” trong tiếng Anh và tiếng Việt
 16. Hiểu cho đúng về “bắt cá hai tay”
 17. Về mấy tục ngữ, thành ngữ bị cho là sai