PDA

View Full Version : Dịch Việt - Anh 1. Dịch Việt-Anh: Những lỗi sai thường gặp - Common Errors in Vietnamese-to-English Translation
 2. Dịch Việt-Anh: Hướng dẫn dịch quốc hiệu, chức danh, đơn vị, tổ chức... sang tiếng Anh
 3. Lỗi dịch Việt - Anh nơi công cộng
 4. tự truyện
 5. Translate meeting minute
 6. Phần nào quan trọng nhất trên cơ thể?
 7. Trường hợp bất khả kháng
 8. Bằng đại học sai chính tả
 9. Nhờ sửa bài giùm - Tourism development
 10. Nhờ Sửa bài hộ! Cáp sơi quang
 11. Sơvin, "đóng thùng", hay "bỏ áo trong quần" dịch sao?
 12. Hiền tài, nguyên khí là gì?
 13. sinh
 14. Help translating Lập trụ tế kỳ
 15. Ô Mai = Umbrella + Tomorrow ?!!!