PDA

View Full Version : Hình ảnh 1. 身体
 2. 动物
 3. 植物
 4. 地名
 5. 食料 - Thức ăn
 6. Nghề nghiệp - 职务
 7. Từ vựng tính từ - 形容词词汇
 8. Một số từ trái nghĩa trong tiếng trung
 9. Từ vựng "吃"
 10. "脸书"词汇 - Từ vựng Facebook
 11. 词汇
 12. 笑话