PDA

View Full Version : Riddles & Jokes 1. Rhyme Time Riddle Answers!
 2. Funny Riddles
 3. Funny jokes
 4. Xmas Jokes
 5. Word riddles
 6. Flash funny jokes
 7. Sms Jokes & Messages
 8. Jokes & Riddles
 9. Học tiếng Anh qua những câu nói đùa - Learning English with jokes
 10. Hiểu lầm tai hại - Adult jokes - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi
 11. School jokes - whoever answers my next question, can go home
 12. Too smart for first grade
 13. School jokes - What's the fucking difference?
 14. God is watching
 15. how he could tell the difference
 16. Show him how wrong he is -
 17. Where's the frickin’ ship?
 18. Chuyện cười qua hình ảnh
 19. Tight skirt? Váy bó?
 20. Xưng tội - Adult jokes - Cấm trẻ em dưới 18 tuổi
 21. Working attitude
 22. Mẹ biết cả
 23. Cả chuyện đó nữa...
 24. Nếu anh chịu bọc cao su đầu gậy của anh lại...
 25. Just hate...
 26. If I survived ...
 27. Where I come from, it's the face that people recognize.
 28. Spit it out
 29. Nghỉ hưu rồi lấy gì làm vui
 30. Ôi đàn ông thông minh ghê
 31. Quay cò kiểu Phi
 32. Brain teaser
 33. How Smart Are You?