PDA

View Full Version : Cách xưng hô của người Việt  1. Tên họ người Việt
  2. Vợ chồng xưng hô với nhau thế nào?
  3. Tiếng xưng hô trong gia đình Việt Nam
  4. Cách xưng hô trong quan hệ vợ chồng của người Việt
  5. Xưng hô thế nào cho đúng?