PDA

View Full Version : Thành ngữ - Tục ngữTrang : [1] 2 3 4

 1. Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người
 2. Suy bụng ta ra bụng người
 3. Hữu duyên thiên lý lai tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng
 4. Người không vì mình trời tru đất diệt.
 5. Múa rìu qua mắt thợ
 6. Đánh trống qua cửa nhà sấm
 7. An cư lạc nghiệp
 8. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
 9. Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân
 10. Cẩu chủy lý thổ bất xuất tượng nha
 11. Sơn hào hải vị
 12. Mất bò mới lo làm chuồng
 13. Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì thấy chẳng ai bằng mình
 14. Giương đông kích tây
 15. Bạch diện thư sinh
 16. Bách chiến bách thắng
 17. Bách niên giai lão
 18. Mất cả chì lẫn chài
 19. 正反格言
 20. Quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật
 21. Đại bác bắn cũng không tới
 22. Không đội trời chung
 23. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
 24. Cá không ăn muối cá ươn
 25. Ăn không nên đọi, nói không nên lời
 26. Có bệnh thì vái tứ phương
 27. Bình chân như vại
 28. Ăn cây táo, rào cây sung
 29. Một cây làm chẳng nên non
 30. Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác
 31. Chín người mười ý
 32. Cung kính không bằng tuân mệnh
 33. Tu hú sẵn tổ mà đẻ
 34. Danh chính ngôn thuận
 35. Lá rụng về cội
 36. Lạt mềm buộc chặt
 37. Nuôi ong tay áo
 38. Đồng sàng dị mộng
 39. Gáo vàng múc nước giếng bùn
 40. Bệnh nào thuốc nấy
 41. Tứ hải giai huynh đệ
 42. Uống nước nhớ nguồn
 43. Ăn bậy nói bạ
 44. Ăn bơ làm biếng
 45. Ăn bữa hôm lo bữa mai
 46. Qua cầu rút ván
 47. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn
 48. Trẻ người non dạ
 49. Vẽ rắn thêm chân
 50. Ăn miếng trả miếng
 51. Ăn no rửng mỡ
 52. Ăn xổi ở thì
 53. Bán bà con xa, mua láng giềng gần
 54. Ba đầu sáu tay
 55. Ba mặt một lời
 56. Nửa tin nửa ngờ
 57. Bán trôn nuôi miệng
 58. Nước đổ khó hốt
 59. Bằng mặt không bằng lòng
 60. Bắt cóc bỏ đĩa
 61. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng
 62. Bình cũ rượu mới
 63. Bới lông tìm vết
 64. Bụng làm dạ chịu
 65. Bữa đói bữa no
 66. Bữa đực bữa cái
 67. Tai vách mạch dừng
 68. Cà cuống chết đít vẫn còn cay
 69. Cá lớn nuốt cá bé
 70. Cá nằm trốc thớt
 71. Cả vú lấp miệng em
 72. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra
 73. Cái khó ló cái khôn
 74. Cải lão hoàn đồng
 75. Cãi nhau như mổ bò
 76. Cái sảy nảy cái ung
 77. Cải tà quy chính
 78. Cải tử hoàn sinh
 79. Gừng càng già càng cay
 80. Cáo giả oai hùm
 81. Cao không tới, thấp không thông
 82. Không nói không rằng
 83. Câm như hến
 84. Cầu được ước thấy
 85. Cầu người không bằng cầu mình
 86. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng
 87. Cây ngay không sợ chết đứng
 88. Có bột mới gột nên hồ
 89. Có cô thì chợ cũng đông....
 90. Có chạy đằng trời
 91. Bánh ít đi bánh qui lại
 92. Có gan ăn cướp, có gan ở tù
 93. Có làm thì mới có ăn
 94. Có mắt như mù
 95. Có mới nới cũ
 96. Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận
 97. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia
 98. Có tật giật mình
 99. Có tiền mua tiên cũng được
 100. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga
 101. Coi trời bằng vung
 102. Tre già măng mọc
 103. Con giun xéo lắm cũng quằn
 104. Còn nước còn tát
 105. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
 106. Con ông cháu cha
 107. Con sâu làm rầu nồi canh
 108. Cõng rắn cắn gà nhà
 109. Cốc mò cò xơi
 110. Công thành danh toại
 111. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt
 112. Miệng ăn núi lở
 113. Của ít lòng nhiều
 114. Của người phúc ta
 115. Của thiên trả địa
 116. Cha truyền con nối
 117. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
 118. Cháy nhà ra mặt chuột
 119. Chạy trời không khỏi nắng
 120. Mèo nào cắn mỉu nào
 121. Chân nam đá chân chiêu
 122. Châu chấu đá xe
 123. Như muối bỏ bể
 124. Chửi chó mắng mèo
 125. Ngàn cân treo sợi tóc
 126. Chó cậy gần nhà
 127. Nước xa khôn cứu lửa gần
 128. Mua dây buộc mình
 129. Chuột chạy cùng sào
 130. Chó chê mèo lắm lông
 131. Lánh nặng tìm nhẹ
 132. Dở khóc dở cười
 133. Ngô không ra ngô, khoai không ra khoai
 134. Dẫu xây bảy đợt phù đồ
 135. Bầu dục chấm mắm cáy
 136. Đàn gảy tai trâu
 137. Dây cà ra dây muống
 138. Đánh đến chết cái nết không chừa
 139. Vuốt mặt không biết nể mũi
 140. Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại
 141. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc
 142. Đâm lao thì phải theo lao
 143. Nhập gia tuỳ tục
 144. Đầu trâu mặt ngựa
 145. Đầu trộm đuôi cướp
 146. Đầu voi đuôi chuột
 147. Đầu xuôi đuôi lọt
 148. Đèn nhà ai nấy rạng
 149. Đẽo cày giữa đường
 150. Đi guốc trong bụng
 151. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
 152. Địa ngục trần gian
 153. Thành ngữ tục ngữ Hoa Việt - vần A
 154. Đói ăn vụng, túng làm liều
 155. Đói cho sạch, rách cho thơm
 156. Đông như kiến cỏ
 157. Đục nước béo cò
 158. Đứng như trời trồng
 159. Tham bát bỏ mâm
 160. Cãi chày cãi cối
 161. Được voi đòi tiên
 162. Dự án 1 vạn thành ngữ - tục ngữ Việt Nam
 163. Được cái này mất cái kia
 164. Được bữa nào xào bữa ấy
 165. Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà
 166. Gà nhà bôi mặt đá nhau
 167. Gạn đục khơi trong
 168. Gắp lửa bỏ tay người
 169. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
 170. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
 171. Gầy như que củi
 172. Gậy ông đập lưng ông
 173. Giơ cao đánh khẽ
 174. Giơ đầu chịu báng
 175. Tiến thoái lưỡng nan
 176. Há miệng chờ sung
 177. Văn dốt vũ dát
 178. Kẻ ăn ốc người đổ vỏ
 179. Kén cá chọn canh
 180. Kiếm củi ba năm đốt một giờ
 181. Con kiến mà kiện củ khoai
 182. Khổ tận cam lai
 183. Khôn ba năm dại một giờ
 184. Không cánh mà bay
 185. Không có lửa sao có khói
 186. Mười phân vẹn mười
 187. Ngồi mát ăn bát vàng
 188. Chẳng ưa thì dưa có giòi
 189. Khua môi múa mép
 190. Lá mặt lá trái
 191. Lạ nước lạ cái
 192. Làm bộ làm tịch
 193. Làm chơi ăn thiệt
 194. Liệu cơm gắp mắm
 195. Lo bò trắng răng
 196. Lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt
 197. Lợn lành chữa thành lợn què
 198. Lù khù vác cái lu mà chạy
 199. Lửa cháy ngang mày
 200. Đổ dầu vào lửa
 201. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
 202. Lửa thử vàng gian nan thử sức
 203. Lực bất tòng tâm
 204. Màn trời chiếu đất
 205. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
 206. Mạt cưa mướp đắng
 207. Mặt dạn mày dày
 208. Đỏ mặt tía tai
 209. Thậm thà thậm thụt
 210. Mặt ủ mày chau
 211. Mặt mày xanh xao
 212. Mặt người dạ thú
 213. Nhắm mắt làm ngơ
 214. Mất bò mới lo làm chuồng
 215. Mất cả chì lẫn chài
 216. Mật ít ruồi nhiều
 217. Mèo khen mèo dài đuôi
 218. Mèo mả gà đồng
 219. Mềm nắn rắn buông
 220. Mệt bở hơi tai
 221. Miệng ăn núi lở
 222. Hỉ mũi chưa sạch
 223. Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm
 224. Mò kim đáy bể
 225. Đèn nhà ai nấy rạng
 226. Môi hở răng lạnh
 227. Nhất cử lưỡng tiện
 228. Dốt đặc cán mai
 229. Một lòng một dạ
 230. Một mất một còn
 231. Một vốn bốn lời
 232. Một vừa hai phải
 233. Mở cờ trong bụng
 234. Múa gậy vườn hoang
 235. Múa rìu qua mắt thợ
 236. Như muối bỏ bể
 237. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con
 238. Mượn gió bẻ măng
 239. Mượn lược thầy tu
 240. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
 241. Năng nhặt chặt bị
 242. Ném đá giấu tay
 243. Ném tiền qua cửa sổ
 244. Nói có sách, mách có chứng
 245. Nói dối như Cuội
 246. Nói sao làm vậy
 247. Nói hươu nói vượn
 248. Nói một đằng, làm một nẻo
 249. Nói phải củ cải cũng nghe
 250. Nói toạc móng heo