PDA

View Full Version : Tiếng lóng  1. Tự vị tiếng lóng
  2. Tiếng lóng trong Việt ngữ hiện đại
  3. "Tám" về tiếng lóng Sài Gòn ! CAO THOẠI CHÂU
  4. Tiếng lóng cho đời thêm vui
  5. Vã mồ hôi “giải mã” tiếng lóng tuổi teen!
  6. TIẾNG LÓNG SÀI GÒN (Lê Văn Sâm)
  7. Vài suy nghĩ về tiếng lóng