PDA

View Full Version : Hiệp định TPP  1. Đàm phán TPP đã xong nhưng còn phải chờ quốc hội phê duyệt
  2. Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement (Song ngữ Anh - Việt)
  3. Hỏi đáp liên quan đến việc dịch những câu khó trong HD TPP
  4. Hiệp định TPP sẽ được ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2016
  5. Tham gia TPP, Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất
  6. Tổng thống Obama nhắc đến TPP trong bài phát biểu ở Việt Nam