PDA

View Full Version : Thành ngữ, cụm từ 1. Tìm từ tiếng Việt
 2. Thành ngữ về loài mèo
 3. religous
 4. Idioms and Phrases
 5. Idioms and Phrases with Chicken
 6. Idioms and Phrases with "Out of the blue"
 7. Idioms and Phrases with Shotgun
 8. Idiom - G
 9. Luyện dịch ESLPodcast
 10. When pigs fly - Chuyện chẳng bao giờ xảy ra
 11. Let the cat out of the bag - lộ bem
 12. Luyện dịch ESLPodcast - Understanding men and women
 13. Put foot into mouth: Lỡ lời
 14. Idioms and fluency markers : Translations needed, thanks
 15. Nghệ sĩ biến câu nói thường ngày thành hình minh họa chơi chữ thông minh
 16. Idioms and Phrases with "Under the weather"
 17. [Phrases] ON + .....
 18. Some common idioms the English use
 19. Top phrasal verbs hay với take
 20. Bịa chuyện/kiếm cớ MAKE UP A STORY/ AN EXCUSE
 21. Tính từ đi với giới từ AT
 22. make up one's mind
 23. On the way / On the line
 24. ُEnglish sayings
 25. Burn the candle at both ends - kiệt sức vì làm thâu đêm suốt sáng
 26. Dịch cụm từ: On your own : một mình, tự mình
 27. Cụm từ tiếng anh
 28. Idioms and Phrases with See the work through !!!
 29. Idioms and Phrases with Head and shoulders !!!
 30. Idioms and Phrases with Don't get me wrong !!!
 31. Các tên quan chức trong tiếng anh thuộc CHXHCN Việt Nam
 32. Fish Idioms
 33. Heart idioms
 34. Money Idioms
 35. Cat's meow - xịn nhất, tuyệt vời
 36. Bạn có hiểu "up and down" không?
 37. Flowers-Plants-Trees Idiom
 38. Travel-Transport Idioms
 39. Dạy đĩ vén váy
 40. Time heals all wounds
 41. under the radar
 42. As Cool As A Cucumber
 43. Hold Your Horses
 44. Kick The Bucket
 45. Blue In The Face
 46. A Storm In A Teacup
 47. Bob’s Your Uncle
 48. Hang the Moon (and stars)
 49. Vẽ minh hoạ nghĩa đen của Idiom
 50. cap-and-trade program là gì
 51. Lay bare - Laid bare - Be laid bare: Tiết lộ; phô bày
 52. Các cách kết hợp từ thông dụng của "Break"
 53. Cách dịch "With a difference"
 54. Nghĩa của "Into The Fold"
 55. As far as someone is concerned
 56. I love you to the moon and back
 57. get one's kicks from something/doing something
 58. wrap up - kết luận
 59. Leave something to somebody
 60. All-out : dốc toàn lực; dốc hết sức
 61. Give on to/give onto: nhìn ra; dẫn đến
 62. mess around: quậy; vọc
 63. go easy on someone: nương tay
 64. pan out: thành công; có kết quả tốt đẹp
 65. ten to one: rất có thể
 66. Collocations with Friend!
 67. Collocations with Pride!
 68. Most Common Collocations with DO
 69. Love definition
 70. 14 Most Common Collocations with RICH!
 71. Collocations with Traffic!
 72. Còn khuya; đừng hòng; không đời nào - When Chicken Have Teeth
 73. Nhận sai - To Swallow Some Camels
 74. Sống vô tư - Slide in on a Prawn Sandwich
 75. Ngon cực; ngon bá cháy; ngon tuyệt cú mèo; ngon quá xá - My Cheeks Are Falling Off!
 76. sốc; cực kỳ kinh ngạc - The Raisin at End of the Hotdog
 77. Đánh lừa; khó hiểu - To Tie a Bear to Someone
 78. Đâu phải lúc nào cũng như ý/đời đâu đẹp như mơ - Not All Donuts Come With a Hole
 79. Lời nói/cử chỉ phũ phàng trước lúc ra đi - Parting shot
 80. Làm hết sức xuất sắc - hit something out of the ballpark/park
 81. 50 câu tục ngữ tiếng Anh hữu ích nhất, bạn nên học ngay bây giờ
 82. Out and About: đi đây đi đó
 83. As it comes. Sao cũng được.
 84. Quan trọng hơn cả là - when it (you) come (down; right down) to it
 85. safe from: không bị làm hại hoặc làm hư bởi
 86. Xưa mà vẫn hay : Oldie but goodie
 87. well below nghĩa là gì
 88. make something out to be: làm nhầm tưởng
 89. Đừng vô ơn
 90. Chuyện hôm nay chớ để ngày mai
 91. Bó tay - MY HANDS ARE TIED
 92. Chẳng hiểu gì sất - GO OVER SOMEONE’S HEAD AGAIN
 93. Mờ ám: fly-by-night
 94. Cực ngoan, bảo gì cũng nghe: EAT OUT OF SOMEONE’S HAND
 95. Phá tan ngại ngùng: BREAK THE ICE
 96. Lỡ lời: PUT YOUR FOOT IN YOUR MOUTH AGAIN
 97. Đầu hàng, chịu thua: Throw in the towel
 98. Nghe quen quen: Ring A Bell
 99. Thót tim: Heart in your mouth
 100. Bizarre English idioms - Những thành ngữ kỳ quặc của tiếng Anh
 101. Dễ ẹt, thế thôi: Bob's your uncle
 102. Đay nghiến: Rub it in
 103. Lờ đi; giả mù: Turn a blind eye
 104. trong cái rủi có cái may: a blessing in disguise
 105. có đầy ra: A dime a dozen
 106. Vùi đầu vào học - Hit the books
 107. Đâm sau lưng - Stab in the back
 108. ngồi yên- sit tight
 109. hùn nhau: pitch in
 110. Shout (one's) head off: la hét om sòm
 111. Laugh (one's) head off: cười bò lăn bò càng
 112. dự tính: a gleam in someone’s eye
 113. Cách nói "mưa to" của dân toàn thế giới
 114. when it comes to: khi liên quan đến
 115. count for something; count for anything; count for nothing
 116. if looks could kill: ánh mắt mang hình viên đạn
 117. So be it! Thây kệ
 118. Call it a day: không làm nữa
 119. have the run of: tự do sử dụng
 120. Tôi quên mất tiêu. Tôi quên khuấy đi mất. It slipped my mind.
 121. ... thì tốt hơn: Better off doing something.
 122. Vẫn như đã định. Be still on for ...
 123. dubious honor và dubious distinction là gì?
 124. Giàu sụ
 125. come down to: quan trọng nhất
 126. Business as usual nghĩa là gì?
 127. Dress the part: Ăn mặc phù hợp; chỉnh chu
 128. On a pauper's salary: bằng đồng lương còm cõi
 129. ráng hết sức: go out of one's way
 130. Chẳng hay; chẳng hợp.
 131. Cụm từ political correctness nghĩa là gì?
 132. take sth out on sb: trút giận lên
 133. come in for sth: gánh chịu
 134. hold good: vẫn đúng
 135. lời cảnh báo: a shot across the bow
 136. Hách dịch, tinh tướng: on a power trip
 137. have been anything but: chẳng hề
 138. hit a wall: bị cản trở; không tiến triển
 139. keep (st) in perspective: nhìn nhận hợp lý
 140. could stand to: nên
 141. Làm lấy lệ, làm lấy có