PDA

View Full Version : Cao cấp - Học tiếng Anh với người nổi tiếng 1. Exercise 1 - The Beatles 1- Listen
 2. Exercise 2 - Sarah, the lottery winner - Listen
 3. Advanced Listening Lesson-01
 4. Advanced Listening Lesson-02
 5. Advanced Listening Lesson-03
 6. Advanced Listening Lesson-04
 7. Advanced Listening Lesson-05
 8. Advanced Listening Lesson - 06
 9. Advanced Listening Lesson - 07
 10. Video Quizzes
 11. Movie Clips - LISTENING COMPREHENSION EXERCISES
 12. Listening Activities 001-050
 13. Listening Activities 06-10
 14. Listening Activities 11-15
 15. Listening Activities 16-20
 16. Listening Activities 21-25
 17. Listening Activities 26-30
 18. Listening Activities 30-35
 19. IELTS Practice
 20. Listening Activities 36-40
 21. Hội thảo: Giao tiếp tiếng anh với người bản xứ tại multi-language ngày 16/06/2012
 22. IELTS Practice (next)
 23. BBC Learning English
 24. CNN news with english subtitle
 25. Advanced Listening Lessons
 26. Tell me More (Advanced)
 27. Học tiếng anh với Hillary Clinton
 28. Bài phát biểu gây chấn động của tổng thống Pháp Macron
 29. Real English - Advanced phrases