PDA

View Full Version : 对联的起源lamnhi
11-10-2011, 07:22 PM
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">对联的起源</span></b></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">NGUỒN GỐC C&#194;U ĐỐI</span></b></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">宋代诗人王安石在《元日》中写道:爆竹声中一岁除,春风送暧入屠苏。</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt;"> </span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。</span><span style="font-size: 14pt;">“</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">新桃</span><span style="font-size: 14pt;">”</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">和</span><span style="font-size: 14pt;">“</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">旧符</span><span style="font-size: 14pt;">”</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">是什么意思?用现代话说就是春联。春联是对联的一种,我国的春联是怎样发展起来的呢?</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">Nh&#224; thơ đời Tống Vương An Thạch trong "Nguy&#234;n Nhật </span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">元日</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">" c&#243; viết: </span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">爆竹声中一岁除,春风送暧入屠苏。千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">Bộc tr&#250;c thanh trung nhất tuế trừ, xu&#226;n phong tống no&#227;n nhập đồ t&#244;. Thi&#234;n m&#244;n vạn hộ đồng đồng nhật, tổng bả t&#226;n đ&#224;o ho&#225;n cựu ph&#249;. (<i>Ng&#224;y m&#249;ng 1 Tết &#194;m lịch, tiếng ph&#225;o nổ rền vang khắp nơi, trong l&#250;c người đ&#227; ấm hơi men của rượu đồ t&#244;, nh&#224; thơ bước ra ngo&#224;i cửa nh&#236;n thấy trời nắng ch&#243;i chang, c&#226;u đối trước cửa mọi nh&#224; đ&#227; được thay bằng c&#226;u đối Tết mới.</i>) </span><span style="font-size: 14pt;">“</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">新桃</span><span style="font-size: 14pt;">” </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">v&#224; </span><span style="font-size: 14pt;">“</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">旧符</span><span style="font-size: 14pt;">” </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">c&#243; nghĩa l&#224; g&#236;? Theo c&#225;ch hiểu hiện nay ch&#237;nh l&#224; c&#226;u đối Xu&#226;n </span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">春联</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">. Đ&#243; l&#224; một loại c&#226;u đối. Vậy c&#226;u đối nước ta ph&#225;t triển như thế n&#224;o?</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">春联作为一种独特的文学形式,在我国有着悠久的历史。它从五代十国时开始,明清两代尤为兴盛,发展到今天已 经有一千多年了。</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">C&#226;u đối Xu&#226;n l&#224; một h&#236;nh thức văn học độc đ&#225;o, bắt nguồn từ Trung Quốc. N&#243; bắt đầu xuất hiện từ thời Ngũ Đại Thập Quốc, đặc biệt thịnh h&#224;nh ở hai thời Minh v&#224; Thanh. Cho đến nay n&#243; đ&#227; c&#243; hơn 1000 năm lịch sử.</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">早在秦汉以前,我国民间每逢过年,有在大门的左右悬挂桃符的习俗。桃符就是用桃木做的两块大板,上面分别书 写上传说中的降鬼大神</span><span style="font-size: 14pt;">“</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">神荼</span><span style="font-size: 14pt;">(tu)”</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">和</span><span style="font-size: 14pt;">“</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">郁垒</span><span style="font-size: 14pt;"> ”</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">的名字,用以驱鬼压邪。这种习俗延续了一千多年。到了五代,人们才开始把联语题在桃木板上代替了降鬼大神的 名字。据历史记载,后蜀之主孟昶</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt;"> </span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">(</span><span style="font-size: 14pt;">chang</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">)在公元</span><span style="font-size: 14pt;">964</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">年除夕题于卧室门上的对联</span><span style="font-size: 14pt;">“</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">新年纳余庆,嘉节号长春</span><span style="font-size: 14pt;">”</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">是我国最早的一副春联。</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">Trước thời Tần H&#225;n, cứ mỗi khi đến dịp Tết, người d&#226;n Trung Quốc lại c&#243; phong tục treo b&#249;a gỗ đ&#224;o ở hai b&#234;n c&#225;nh cửa nh&#224;, đ&#243; cũng ch&#237;nh l&#224; c&#226;u đối Tết. C&#226;u đối Xu&#226;n được l&#224;m bằng gỗ đ&#224;o, th&#244;ng thường gồm hai tấm, b&#234;n tr&#234;n lần lượt viết t&#234;n 2 thần, đ&#243; l&#224; Thần Đồ </span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">神荼</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: Arial;"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">v&#224; &#218;c Lũy</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">郁垒</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">để trừ t&#224;. Phong tục n&#224;y đ&#227; được duy tr&#236; hơn 1000 năm. Đến thời Ngũ Đại mọi người mới bắt đầu thay t&#234;n hai vị thần đ&#243; bằng c&#225;ch viết nhiều chữ hơn. Theo ghi ch&#233;p trong c&#225;c tư liệu lịch sử n&#243;i rằng, đ&#234;m giao thừa năm 964, Hậu chủ nh&#224; Thục l&#224; Mạnh Sưởng đ&#227; viết l&#234;n tấm gỗ đ&#224;o trước cửa ph&#242;ng ngủ</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">新年纳余庆,嘉节号长春</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">T&#226;n ni&#234;n nạp dư kh&#225;nh, gia tiết hiệu trường xu&#226;n (<i>Năm mới thừa chuyện vui, tiết đẹp xu&#226;n c&#242;n m&#227;i.</i>) Đ&#226;y ch&#237;nh l&#224; c&#226;u đối Xu&#226;n xuất hiện sớm nhất ở Trung Quốc.</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">宋代以后,民间新年悬挂春联已经相当普遍了,所以王安石的《元日》诗中写的</span><span style="font-size: 14pt;">“</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符</span><span style="font-size: 14pt;">”</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">就是当时春联盛况的真实写照。由于春联的出现和桃符有着密切的关系,所以古人又称春联为</span><span style="font-size: 14pt;">“</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">桃符</span><span style="font-size: 14pt;">”</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">。</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">Từ thời nh&#224; Tống trở về sau, người d&#226;n Trung Quốc đ&#227; quen với phong tục treo c&#226;u đối Tết trong năm mới, v&#236; vậy c&#226;u</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">của Vương An Thạch viết trong "Nguy&#234;n nhật" ch&#237;nh l&#224; minh chứng cho phong tục treo c&#226;u đối Tết thịnh h&#224;nh thời bấy giờ. Do sự xuất hiện của c&#226;u đối Xu&#226;n li&#234;n quan chặt chẽ đến Đ&#224;o ph&#249;</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">桃符</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">, v&#236; vậy người xưa c&#242;n gọi c&#226;u đối Xu&#226;n l&#224; Đ&#224;o ph&#249;. </span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">到了明代,明太祖朱元璋大力提倡对联。他在金陵(现在的南京)定都以后,命令大臣、官员和一般老百姓家除夕 前都必须书写一副对联贴在门上,他亲自穿便装出</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt;"> </span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">巡,挨门挨户观赏取乐。当时的文人也把题联作对当成文雅的乐事,写春联便成为一时的社会风尚。</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">Đến thời nh&#224; Minh, Minh Th&#225;i Tổ Chu Nguy&#234;n Chương ra sức khởi xướng phong tr&#224;o treo c&#226;u đối. Sau khi định đ&#244; ở Kim Lăng (nay l&#224; Nam Kinh), &#244;ng ban chiếu lệnh cho đại thần, quan vi&#234;n v&#224; d&#226;n thường phải viết c&#226;u đối v&#224; d&#225;n tr&#234;n cửa v&#224;o trước đ&#234;m giao thừa, đ&#237;ch th&#226;n sẽ đến từng nh&#224; xem c&#226;u đối. C&#225;c văn nh&#226;n thời bấy giờ cũng lấy đ&#243; l&#224;m đề t&#224;i để viết văn, v&#236; vậy viết c&#226;u đối đ&#227; trở th&#224;nh phong tục x&#227; hội thời bấy giờ.</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">入清以后,乾隆、嘉庆、道光三朝,对联犹如盛唐的律诗一样兴盛</span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt;"> </span><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">,出现了不少脍炙人口的名联佳对。</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">Sau khi truyền v&#224;o nh&#224; Thanh, trong ba triều đại C&#224;n Long, Gia Kh&#225;nh v&#224; Đạo Quang, phong tr&#224;o viết c&#226;u đối thịnh h&#224;nh y như phong tr&#224;o l&#224;m thơ Đường. Cũng từ đ&#243; xuất hiện rất nhiều c&#226;u đối hay v&#224; nổi tiếng đến tận b&#226;y giờ.</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span lang="ZH-CN" style="font-size: 14pt; font-family: SimSun;">随着各国文化交流的发展,对联传入越南、朝鲜、日本、新加坡等国。这些国家至今还保留着贴对联 的风俗。</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">C&#249;ng với sự ph&#225;t triển v&#224; giao lưu văn h&#243;a giữa c&#225;c nước, c&#226;u đối đ&#227; truyền v&#224;o Việt Nam, Triều Ti&#234;n, Nhật Bản, Singapo,... Cho đến nay những nước n&#224;y vẫn giữ phong tục treo c&#226;u đối.</span></p>
<p style="margin-top: 6pt; text-align: justify; text-indent: 22.7pt; line-height: 15pt;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial;">- - - - -</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p> </p>