PDA

View Full Version : Kinh nghiệm ôn thi TOEIClayla_104
18-10-2011, 04:27 AM
<div class="storytitle">Kinh nghiệm &#244;n thi TOEIC</div>
<p class="articlehometext" align="justify">
<table cellspacing="3" cellpadding="0" width="150" align="left" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="Xem h&#236;nh" width="150" border="0" onclick="return MM_openBrWindow('viewimg.php?imglink=uploads/News/pic/1318838995.nv.jpeg','viewclick','scrollbars=no,wid th=202,height=249,resizable=no');" style="cursor: hand" src="http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/News/pic/1318838995.nv.jpeg" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<b>C&#225;c bạn h&#227;y c&#249;ng lắng nghe kinh nghiệm &#244;n thi TOEIC của bạn sinh vi&#234;n sau nh&#233;!<br />
.<br />
Trước hết m&#236;nh xin chia sẻ m&#236;nh l&#224; sinh vi&#234;n năm 4 ng&#226;n h&#224;ng. L&#250;c l&#234;n H&#224; nội học thật sự m&#236;nh thấy c&#225;i m&#244;n Tiếng Anh l&#224; m&#244;n đ&#225;ng sợ nhất v&#236; m&#236;nh ở qu&#234; ko c&#243; cơ hội học tiếng Anh nhiều như ở đ&#226;y.<br />
.<br />
Nhất l&#224; với những bạn cũng thi khối A như m&#236;nh. Sợ tiếng Anh lắm. N&#243;i ra th&#236; xấu hổ nhưng thi tiếng anh tại trường m&#236;nh l&#250;c th&#236; m&#236;nh phải thi lại l&#250;c th&#236; hỏi b&#224;i bạn. Ch&#225;n lắm ấy.</b></p>
<p class="indexhometext" align="justify"> </p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhưng &#225;p lực của việc ra trường phải c&#243; bằng toeic khiến m&#236;nh c&#243; th&#234;m động lực. V&#224; m&#236;nh đặt mục ti&#234;u khi ra trường phải c&#243; bằng toeic 500. <br />
<br />
Ban đầu m&#236;nh l&#234;n mạng t&#236;m hiểu về kỳ thi Toeic v&#224; thử ở nh&#224; l&#224;m một số b&#224;i, kết quả rất tệ. M&#236;nh down s&#225;ch về tự học nhưng vẫn tệ. M&#236;nh c&#243; hỏi kinh nghiệm c&#225;c bạn tự học th&#236; hầu hết c&#225;c bạn đều c&#243; nền tảng tiếng anh hơn m&#236;nh. C&#225;c bạn ấy l&#250;c thi thử đ&#227; đạt 300-400 điểm rồi, tức l&#224; những kiến thức cơ bản về tiếng anh l&#224; đ&#227; nắm được n&#234;n khi tự học mới đạt 7,800. C&#242;n m&#236;nh gần như l&#224; số 0, v&#236; m&#236;nh tự l&#224;m b&#224;i thi ở nh&#224; cố gắng lắm cũng chỉ đạt c&#243; 100-200. M&#236;nh tra ở thang điểm thi toeic th&#236; l&#224; m&#236;nh chưa hề c&#243; kiến thức nền tảng tiếng anh. Buồn ơi l&#224; sầu.<br />
<br />
M&#236;nh bắt đầu tự &#244;n lại kiến thức ngữ ph&#225;p v&#224; từ vựng. C&#225;i n&#224;y tự học được, chịu kh&#243; một ch&#250;t th&#236; cũng ko tới nỗi n&#224;o (m&#236;nh l&#224;m b&#224;i test ri&#234;ng phần ngữ ph&#225;p của toeic th&#236; cũng đạt 2-250, mừng lắm). Nhưng &#225;c mộng của m&#236;nh l&#224; phần thi Nghe. Thấy c&#225;c bạn bảo phải nghe nhiều luyện nhiều m&#236;nh cũng cố nhưng kh&#244;ng c&#243; kết quả khả quan đặc biệt l&#224; đối với c&#225;c c&#226;u lừa t&#236;nh, hihi. <br />
<br />
Được bạn b&#232; chia sẻ m&#236;nh tham gia lớp luyện thi Toeic của thầy Tuấn b&#234;n tienganh.com.vn n&#232;. Kết quả l&#224; m&#236;nh nghe tốt l&#234;n nhiều, điểm b&#224;i nghe của m&#236;nh cũng được cải thiện nhiều v&#236; thầy chỉ dạy những tip rất bổ &#237;ch. Tuy nhi&#234;n thầy chỉ l&#224; một chuyện c&#242;n việc m&#236;nh phải luyện nhiều vẫn l&#224; một chuyện kh&#225;c, thầy chỉ m&#224; ko tự luyện th&#236; cũng bằng thừa. Được c&#225;i lợi nữa l&#224; trong lớp thầy cũng chỉ cho m&#236;nh c&#225;c dạng b&#224;i đọc hiểu, thế n&#234;n khả năng đọc cũng tăng l&#234;n lu&#244;n theo. Hầu hết c&#225;c bạn trong lớp m&#236;nh cũng đều n&#243;i rằng: Sợ phần nghe hơn phần đọc, v&#236; yếu điểm của học sinh việt nam l&#224; nghe n&#243;i, nhưng sau lớp học c&#225;c bạn đều c&#243; phần điểm nghe cao hơn phần điểm đọc mới lạ chứ.<br />
<br />
Tuy nhi&#234;n, nếu bạn lựa chọn học tại trung t&#226;m bạn cũng phải x&#225;c định những kiến thức về ngữ ph&#225;p từ vựng l&#224; bạn phải tự &#244;n luyện th&#234;m, những c&#225;i n&#224;y thuộc dạng nền tảng, kh&#244;ng thể chỉ qua 1,2 th&#225;ng học m&#224; thay đổi được. Do đ&#243;, cố gắng của bạn th&#226;n l&#224; điều ko thể thiếu. C&#242;n nếu bạn c&#243; thời gian tiền bạc đi học c&#225;c lớp ngữ ph&#225;p từ vựng với lại nghe n&#243;i trước khi học toeic th&#236; m&#236;nh ko n&#243;i nh&#233;. hihi<br />
<br />
Mỗi ng&#224;y m&#236;nh đều d&#224;nh từ 4-5 tiếng l&#224;m b&#224;i tập cả nghe v&#224; cả đọc hiểu. Sai chỗ n&#224;o m&#236;nh t&#236;m hiểu v&#236; sao m&#236;nh sai. Sau 1 tuần m&#236;nh lại l&#224;m lại b&#224;i tập đ&#243;, đ&#226;y cũng l&#224; c&#225;ch &#244;n b&#224;i kh&#225; tốt v&#236; coi như l&#224; m&#236;nh ghi nhớ th&#234;m một lần nữa những lỗi sai của m&#236;nh, những điều cần phải ch&#250; &#253;. Th&#244;ng thường c&#225;c bạn &#237;t khi l&#224;m lại b&#224;i m&#236;nh đ&#227; l&#224;m, theo m&#236;nh như vậy hơi uổng ph&#237;, v&#236; mặc d&#249; m&#236;nh đ&#227; biết m&#236;nh sai ở đ&#226;u, nhưng c&#243; thể sau một thời gian m&#236;nh lại lặp lại ch&#237;nh lỗi sai đấy, thế n&#234;n việc l&#224;m lại theo m&#236;nh l&#224; rất cần thiết vừa củng cố vừa nhớ dai th&#249; l&#226;u, hehe<br />
<br />
Tổng thời gian từ l&#250;c tự học cho tới l&#250;c kết th&#250;c học th&#234;m của m&#236;nh l&#224; 7 th&#225;ng. Với một số người th&#236; n&#243; qu&#225; l&#226;u, m&#236;nh thấy c&#225;c bạn to&#224;n học trong 2 th&#225;ng th&#244;i &#224;, nhưng với m&#236;nh đ&#243; l&#224; nỗ lực rất lớn. Kết quả đạt được l&#224; m&#236;nh đ&#227; c&#243; tấm bằng toeic v&#224;o th&#225;ng 9 vừa rồi, được 610 th&#244;i nhưng vượt xa so với mong muốn của m&#236;nh thế l&#224; mừng rồi. <br />
<br />
Kinh nghiệm học tập của ch&#237;nh c&#225;c bạn thật l&#224; hữu &#237;ch. Nếu được c&#225;c bạn h&#227;y chia sẻ kinh nghiệm học tập của m&#236;nh cũng như tham gia thảo luận, đ&#243;ng g&#243;p tại đ&#226;y <a href="http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=59057"><strong><font color="#ff0000">http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=59057</font></strong></a> để t&#236;m được kinh nghiệm học tập ph&#249; hợp với m&#236;nh.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ch&#250;c c&#225;c bạn c&#243; những gi&#226;y ph&#250;t học tập v&#224; thảo luận th&#250; vị v&#224; bổ &#237;ch! </font></p>