PDA

View Full Version : Link từ điển onlineKhuyetDanh
09-11-2011, 01:29 PM
Từ điển Ciba Hoa - Anh
http://www.iciba.com/
Từ điển ZDICT Hoa - Hoa
http://www.zdic.net/
Từ điển Dict Hoa - Anh
http://dict.cn/
Từ điển thành ngữ
http://chengyu.xpcha.com/

bagiahonnhien
28-11-2011, 05:12 PM
Tra theo bộ: http://xh.5156edu.com/bs.html

Từ điển Anh <-> Trung: http://www.nciku.com/
(http://www.nciku.com/)Ngoài phần tra từ (T-A, A-T) bằng chữ giản thể và phồn thể, phần Hội thoại và luyện HSK (đềucó loa đọc cả câu hoặc đoản ngữ bằng cả 2 tiếng A-T),... Nhiều chữ Hán nếu tra theo phiên âm, bộ không ra, bạn có thể vẽ chữ đó vào phần ô vuông bên tay phải rồi bấm vào chữ mà bạn thấy giống chữ cần tìm sẽ ra, có cả phần dạy cách vẽ lần lượt các nét.

Một số từ điển hữu ích anh <->trung khác:
(Tra từ các chuyên ngành + ví dụ cụ thể)
1. http://www.dictall.com/dictall/result.jsp?cd=UTF-8&keyword=supraorbital+notch
(http://www.dictall.com/dictall/result.jsp?cd=UTF-8&keyword=supraorbital+notch)2. http://dict.cnki.net/h_43742115.html(http://dict.cnki.net/h_43742115.html)