PDA

View Full Version : Làm thơ tuổi Tenn nèWanlichangcheng
09-09-2008, 12:48 AM
<p>Xin ch&#224;o c&#225;c văn sĩ của diễn đ&#224;n, mấy bữa rồi kh&#244;ng gặp c&#225;c b&#225;c nhỉ. Xin c&#225;o lỗi, v&#236; Wanlichangcheng t&#244;i bận xem Hoa hậu, v&#224; b&#224;n chuyện hoa hậu ấy m&#224;.</p>
<p>H&#244;m nay r&#227;nh rỗi, tặng c&#225;c b&#225;c một b&#224;i thơ tuổi Teen. B&#224;i n&#224;y chưa biết tựa l&#224; g&#236;, c&#225;c b&#225;c xem xong th&#236; cho m&#236;nh xin c&#225;i Tựa nh&#233;:</p>
<p>Cuộc đời như một giấc mơ</p>
<p>Ai xu&#244;i ai khiến t&#236;nh cờ gặp nhau</p>
<p>Th&#225;ng năm kỷ niệm biết bao</p>
<p>Buồn vui dưới một m&#225;i nh&#224; mến y&#234;u</p>
<p>Thời gian chở biết bao điều</p>
<p>Chiều nay l&#242;ng bỗng hiu hiu khẽ buồn</p>
<p>Ai đem vẽ một con đường</p>
<p>C&#225;ch chia Đ&#226;y - Đ&#243; hai người kh&#225;c nhau</p>
<p>C&#242;n đ&#226;y T&#244;i của thuở n&#224;o</p>
<p>Dẫu cho ai đ&#243; xem nhau kh&#225;c rồi</p>
<p>Bồi hồi một c&#225;nh hoa rơi</p>
<p>Cầm tay lưu bút thay lời chia ly</p>
<p>Ng&#224;y xưa đ&#227; m&#227;i ra đi</p>
<p>Người xưa c&#242;n giữ được g&#236; cho nhau.</p>
<p> </p>

hungphong
09-09-2008, 07:17 PM
<p>m&#236;nh tặng bạn Wanlichangcheng b&#224;i thơ d&#224;nh cho tuổi choai choai nh&#233;:</p>
<p>S&#225;ng nay em thức giấc</p>
<p>trời s&#225;ng choang mất rồi</p>
<p>Tr&#234;n b&#224;n s&#225;ch đang ngồi</p>
<p>chờ đợi em đến lớp</p>
<p>s&#250;c miệng xong v&#224;i hớp</p>
<p>sữa với b&#225;nh m&#236; kh&#244;</p>
<p>quần &#225;o kho&#225;c ba l&#244;</p>
<p>đầu chụp th&#234;m chiếc mũ</p>
<p>vội v&#224;ng lao ra cửa</p>
<p>k&#236;a phố x&#225; th&#234;nh thang</p>
<p>người xe nối h&#224;ng h&#224;ng</p>
<p>ai nấy cũng vội v&#224;ng</p>
<p>c&#242;n ri&#234;ng em hớn hở</p>
<p>bầu trời cao xanh lơ</p>
<p>l&#225; v&#224;ng xoay t&#237;t rụng</p>
<p>trồng trường xa vang vọng</p>
<p>nhanh ch&#226;n n&#224;o bạn ơi</p>
<p>**</p>