PDA

View Full Version : Đã, đang và sẽ ...meilidetonghua
15-09-2008, 05:06 PM
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1VUTRUO~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" rel="File-List" /></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:SimSun;
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-alt:宋体;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;}
@font-face
{font-family:"@SimSun";
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><span style=""> </span><span lang="VI">“Hiện H&#224; Nội vẫn đang nằm trong v&#249;ng Đồng bằng s&#244;ng Hồng v&#224; l&#224; một trong hai vựa l&#250;a lớn nhất Việt Nam, cung cấp một sản lượng lớn kh&#244;ng chỉ ti&#234;u d&#249;ng trong nước m&#224; cả xuất khẩu.”<u3:p></u3:p></span></span><span lang="VI" style="font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">(Vietgle.vn/Th&#224;nh phố H&#224; Nội/kinh tế)<o:p></o:p></span></p>
<p><span lang="VI" style="font-family: Arial;">C&#243; người cho rằng những từ "đ&#227;", "đang", "sẽ" l&#224; những "dấu chỉ" cho thấy Tiếng Việt c&#243; th&#236; (thời) qu&#225; khứ, hiện tại, tương lai như một số tiếng ch&#226;u &#194;u (?!). Thật sự tiếng Việt c&#243; “th&#236;” hay kh&#244;ng ?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: Arial;"><u3:p></u3:p><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: Arial;"><o:p> </o:p></span></p>

yoyolover
15-09-2008, 10:39 PM
<p><br>meilidetonghua<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta name="ProgId" content="Word.Document" />
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11" />
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11" />
<link href="file:///C:DOCUME~1VUTRUO~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" rel="File-List" /></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">

<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:SimSun;
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-alt:宋体;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;}
@font-face
{font-family:"@SimSun";
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
--></style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><span>**</span><span lang="VI">“Hiện H&#224; Nội vẫn đang nằm trong v&#249;ng Đồng bằng s&#244;ng Hồng v&#224; l&#224; một trong hai vựa l&#250;a lớn nhất Việt Nam, cung cấp một sản lượng lớn kh&#244;ng chỉ ti&#234;u d&#249;ng trong nước m&#224; cả xuất khẩu.”<u3:p></u3:p></span></span><span lang="VI" style="font-family: Arial"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial">(Vietgle.vn/Th&#224;nh phố H&#224; Nội/kinh tế)<o:p></o:p></span></p>
<p><span lang="VI" style="font-family: Arial">C&#243; người cho rằng những từ "đ&#227;", "đang", "sẽ" l&#224; những "dấu chỉ" cho thấy Tiếng Việt c&#243; th&#236; (thời) qu&#225; khứ, hiện tại, tương lai như một số tiếng ch&#226;u &#194;u (?!). Thật sự tiếng Việt c&#243; “th&#236;” hay kh&#244;ng ?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-family: Arial"><o:p>**</o:p></span></td></tr></table></p>
<p class="MsoNormal">Nếu n&#243;i l&#224; H&#224; Nội nằm trong v&#249;ng Đồng bằng s&#244;ng Hồng.... th&#236; c&#243; lẽ đ&#250;ng hơn cho c&#226;u văn v&#224; ngữ cảnh n&#224;y.</p>
<p class="MsoNormal">C&#242;n về phần tiếng Việt c&#243; th&#236; hay kh&#244;ng? M&#236;nh nghĩ rằng c&#243;.</p>
<p class="MsoNormal">T&#244;i đang ăn cơm</p>
<p class="MsoNormal">T&#244;i chưa ăn cơm</p>
<p class="MsoNormal">T&#244;i sẽ ăn cơm</p>
<p class="MsoNormal">T&#244;i đ&#227; ăn cơm</p>
<p class="MsoNormal">Th&#236; của tiếng Việt kh&#244;ng được chia ở động từ nhưng lại biểu hiện trong c&#226;u bằng c&#225;c từ "đang", "sẽ"', "đ&#227;"....</p>
<p class="MsoNormal">Kh&#244;ng biết thế c&#243; đ&#250;ng kh&#244;ng.</p>

meilidetonghua
16-09-2008, 12:26 AM
<p><br>yoyolover<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p class="MsoNormal">C&#242;n về phần tiếng Việt c&#243; th&#236; hay kh&#244;ng? M&#236;nh nghĩ rằng c&#243;.</p>
<p class="MsoNormal">T&#244;i đang ăn cơm</p>
<p class="MsoNormal">T&#244;i chưa ăn cơm</p>
<p class="MsoNormal">T&#244;i sẽ ăn cơm</p>
<p class="MsoNormal">T&#244;i đ&#227; ăn cơm</p>
<p class="MsoNormal">Th&#236; của tiếng Việt kh&#244;ng được chia ở động từ nhưng lại biểu hiện trong c&#226;u bằng c&#225;c từ "đang", "sẽ"', "đ&#227;"....</p>
<p class="MsoNormal">Kh&#244;ng biết thế c&#243; đ&#250;ng kh&#244;ng.</p>
<p></td></tr></table></p>
<p>Cũng những v&#237; tr&#234;n, m&#236;nh chỉ th&#234;m một chút th&#244;i, bạn sẽ thấy "đ&#227;", "đang" r&#245; r&#224;ng kh&#244;ng phải l&#224; biểu thị &#253; nghĩa "th&#236;" (qu&#225; khứ v&#224; hiện tại ):</p>
<p>1 . Ng&#224;y mai, nếu bạn đến v&#224;o giờ n&#224;y th&#236; t&#244;i đang ăn cơm (đấy !), (h&#244;m nay t&#244;i bận n&#234;n qu&#234;n kh&#244;ng ăn như thường lệ ).</p>
<p>2 . Ng&#224;y mai, nếu bạn đến v&#224;o giờ n&#224;y th&#236; t&#244;i đ&#227; ăn cơm** rồi (đấy !), (h&#244;m nay t&#244;i bận n&#234;n qu&#234;n kh&#244;ng ăn như thường lệ ).</p>
<p>V&#236; cả hai c&#226;u tr&#234;n đều n&#243;i về "tương lai ".</p>
<p>C&#242;n trường hợp của "sẽ" th&#236; hơi rối rắm một chút. So s&#225;nh: <em>Ng&#224;y mai lúc 12 giờ t&#244;i sẽ ăn cơm</em> v&#224;: <em>Ng&#224;y mai lúc 12 giờ t&#244;i ăn cơm</em>.</p>
<p>Chúng ta thấy ở c&#226;u thứ hai, <strong>sẽ</strong> kh&#244;ng xuất hiện (vắng mặt ) m&#224; &#253; nghĩ về "tương lai " vẫn c&#243;. Như thế kh&#244;ng thể n&#243;i <strong>sẽ</strong> l&#224; biệu hiện chứng tỏ tiếng Việt c&#243; "th&#236;" như một số tiếng ch&#226;u &#194;u (th&#236; "tương lai").</p>
<p>Một v&#224;i v&#237; dụ nhỏ v&#224; lẻ tẻ như thế chưa thể chứng minh tiếng Việt c&#243; hay kh&#244;ng c&#243; phạm trù ngữ ph&#225;p "th&#236; ".** Ai biết chứng minh giúp c&#243; hay kh&#244;ng c&#243; "th&#236; " trong tiếng Việt n&#224;o ? (C&#225;m ơn rất nhiều !)</p>
<p>**</p>