PDA

View Full Version : Clip buổi offline Vietgle 13/11/2011tvmthu
25-11-2011, 09:03 AM
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/ehTWNvRoT7A" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/aXV6Ak7257w" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/KgidTK6SfnA" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/yQH1MfoF5lk" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/CDtc--24Mn4" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/QsKdsAQjEyM" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/7pntzLrJFNY" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/DVqIJ0eIGEs" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/E4BHLHmYG_Y" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/zUm0Glb7tMc" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="560"></iframe>
'

compa
25-11-2012, 07:09 AM
chị hát bài hát vietgle là chị sweet girl ạ. ÔI thích thế em cũng muốn tham gia