PDA

View Full Version : Bí mật các nhóm máu dưới góc nhìn hài hướcMeo Map
30-11-2011, 08:13 AM
http://lh5.ggpht.com/_EOR5wztLj4k/S9ZXrlIIhjI/AAAAAAAABZk/Wp8PfcM2O0M/001typeaoverview-1.jpg (http://blogtruyen.com/)


http://lh6.ggpht.com/_EOR5wztLj4k/S9ZXryRETiI/AAAAAAAABZo/KwNK-ptZPIE/001typeaoverview-2.jpg (http://blogtruyen.com/)


http://lh6.ggpht.com/_EOR5wztLj4k/S9ZeVQxiCBI/AAAAAAAABZ8/ovUgPiRhoiY/002typeboverview-1.jpg (http://blogtruyen.com/)

http://lh4.ggpht.com/_EOR5wztLj4k/S9ZeVtEr56I/AAAAAAAABaA/x-_wO1-2JSY/002typeboverview-2.jpg (http://blogtruyen.com/)

Meo Map
30-11-2011, 08:14 AM
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-O_01.jpg


http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-O_03.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-O_05.jpg
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-O_09.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-O_11.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-O_13.jpg
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-AB_01.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-AB_03.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-AB_05.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-AB_07.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-AB_09.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-AB_11.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293015727-nhom-mau-AB_13.jpg

Meo Map
30-11-2011, 08:22 AM
Nhóm máu bạn mang sẽ chọn vị trí đứng cho bạn như thế nào trong một căn phòng như thế này?


http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-30/1293693954-tranh-vui-24h-nhom-mau-trong-phong_03.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-30/1293693954-tranh-vui-24h-nhom-mau-trong-phong_05.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-30/1293693954-tranh-vui-24h-nhom-mau-trong-phong_07.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-30/1293693954-tranh-vui-24h-nhom-mau-trong-phong_09.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/4-2010/images/2010-12-30/1293693954-tranh-vui-24h-nhom-mau-trong-phong_11.jpg

Meo Map
30-11-2011, 08:24 AM
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-01/1293868890-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-o-nha-tre_04.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-01/1293868890-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-o-nha-tre_07.jpg

Nhóm máu A là những người coi trọng các nguyên tắc nhất trong tất cả các nhóm máu.
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-01/1293868890-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-o-nha-tre_09.jpg

Nhóm máu O sẽ ngoan ngoãn chấp hành cho đến khi... không có ai giám sát.
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-01/1293868890-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-o-nha-tre_11.jpg

Quan điểm của nhóm máu B là không có giới hạn nào là không thể phá vỡ
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-01/1293868890-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-o-nha-tre_13.jpg

Nhóm AB sẽ tôn trọng nguyên tắc theo những cách rất riêng
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-01/1293868890-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-o-nha-tre_15.jpg

Và một khung cảnh khi có đủ mặt các nhóm máu sẽ như thế này!

Meo Map
30-11-2011, 08:26 AM
Ai cũng có quyền cầm lái nếu như họ có khả năng và được pháp luật cho phép nhưng độ tin cậy thì đến đâu?


http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-03/1294042127-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-lai-xe_02.jpg


Điều đáng lo ngại nhất đối với tài xế có nhóm máu AB là khả năng ngủ gật vô đối

*

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-03/1294042127-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-lai-xe_04.jpg


Còn nhóm máu B thì rất dễ bị phân tán tư tưởng

*

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-03/1294042127-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-lai-xe_06.jpg


Nhóm máu O lại hay khó chịu bởi những người cùng lưu thông

*

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-03/1294042127-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-lai-xe_08.jpg


Trong khi nhóm máu A lại là những người rất thận trọng và chuẩn xác đến từng milimet.

Và đây:

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-03/1294042127-tranh-vui-24h-cac-nhom-mau-lai-xe_11.jpg

Meo Map
30-11-2011, 08:29 AM
Số phận một bức danh họa sẽ trở nên như thế nào nếu phó thác cho các nhóm máu?


http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-04/1294129393-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tranh-monalisa_02.jpg
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-04/1294129393-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tranh-monalisa_04.jpg
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-04/1294129393-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tranh-monalisa_06.jpg
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-04/1294129393-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tranh-monalisa_08.jpg
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-04/1294129393-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tranh-monalisa_10.jpg
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-04/1294129393-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tranh-monalisa_12.jpg
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-04/1294129393-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tranh-monalisa_14.jpg
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-04/1294129393-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tranh-monalisa_16.jpg
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-04/1294129393-tranh-vui-24h-nhom-mau-va-tranh-monalisa_18.jpg

Meo Map
30-11-2011, 08:31 AM
http://lh5.ggpht.com/_EOR5wztLj4k/S9bn5prUQ2I/AAAAAAAABcM/xOHcohibZDU/023life-1.jpg (http://blogtruyen.com/)


http://lh3.ggpht.com/_EOR5wztLj4k/S9bn6IygAJI/AAAAAAAABcQ/Deee7CukiFU/023life-2.jpg (http://blogtruyen.com/)

Meo Map
30-11-2011, 08:36 AM
Ai cũng có lúc cáu điên lên nhưng biểu hiện ra bên ngoài thì lại rất khác:


http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-22/1295662927-nhom-mau-tuc-gian_06.jpg

Nhóm máu A thường gắng hết sức mình để kiềm chế, và vì không "xả" ra được nên họ cũng hay bị... đau bụng

*

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-22/1295662927-nhom-mau-tuc-gian_08.jpg

Nhóm máu B thì lại luôn tự hỏi vì sao người ta phải kiềm chế, cho nên những người mang nhóm máu này sẵn sàng "xả" bất cứ khi nào bực mình. Lợi thế của nhóm máu này là do "xả ngay" nên tinh thần của họ lúc nào cũng tốt.
*
http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-22/1295662927-nhom-mau-tuc-gian_10.jpg


Nhóm máu O sẽ tìm ngay đến một ai đó để giải tỏa bức bối, họ cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần nhưng người chịu trận của họ thì lại... không mệt vì quá mệt

*

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-22/1295662927-nhom-mau-tuc-gian_12.jpg

http://anh.24h.com.vn:8008/upload/1-2011/images/2011-01-22/1295662927-nhom-mau-tuc-gian_14.jpg

Nhóm máu AB kỳ lạ thì lại chuyển cơn cáu giận của mình sang một vật vô tri nên không làm ảnh hưởng mấy đến những người xung quanh

obaasan
30-11-2011, 09:14 AM
Cực kỳ hay. Cuốn hút mà lại đầy thông tin.

Meo Map
30-11-2011, 09:44 AM
http://mobifone3g.com.vn/forum/upload/2/13-05-2010/Original/original_13.jpg (http://blogtruyen.com/)


http://mobifone3g.com.vn/forum/upload/2/13-05-2010/Original/original_14.jpg (http://blogtruyen.com/)

http://mobifone3g.com.vn/forum/upload/2/13-05-2010/Original/original_15.jpg (http://blogtruyen.com/)

http://mobifone3g.com.vn/forum/upload/2/13-05-2010/Original/original_16.jpg (http://blogtruyen.com/)

http://mobifone3g.com.vn/forum/upload/2/13-05-2010/Original/original_17.jpg (http://blogtruyen.com/)

http://mobifone3g.com.vn/forum/upload/2/13-05-2010/Original/original_18.jpg (http://blogtruyen.com/)

http://mobifone3g.com.vn/forum/upload/2/13-05-2010/Original/original_19.jpg (http://blogtruyen.com/)

http://mobifone3g.com.vn/forum/upload/2/13-05-2010/Original/original_20.jpg (http://blogtruyen.com/)

oddman
02-12-2011, 03:12 AM
Dù đã xem 1 lần ở đâu đó nhưng vẫn thấy hay quá. Soi thấy mình trong đó. hà...:D