PDA

View Full Version : Biếm họa giao thông cười ra nước mắtyenminh0210
29-12-2011, 03:08 PM
http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2011/images/2011-12-28/1325045670-RongTre2010-1.jpg (http://www.24h.com.vn/cuoi-24h/biem-hoa-giao-thong-cuoi-ra-nuoc-mat-c70a426245.html)


Hãy đợi đấy

http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2011/images/2011-12-28/1325045670-RongTre2010-2.jpg
Nhớ lần sau đừng vi phạm nghe.
(http://www.24h.com.vn/cuoi-24h/biem-hoa-giao-thong-cuoi-ra-nuoc-mat-c70a426245.html)http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2011/images/2011-12-28/1325045670-RongTre2010-3.jpg
Khẩu hiệu 2012
(http://www.24h.com.vn/cuoi-24h/biem-hoa-giao-thong-cuoi-ra-nuoc-mat-c70a426245.html).http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2011/images/2011-12-28/1325045670-RongTre2010-4.jpg
(http://www.24h.com.vn/cuoi-24h/biem-hoa-giao-thong-cuoi-ra-nuoc-mat-c70a426245.html)Chắc ăn
.http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2011/images/2011-12-28/1325045670-RongTre2010-5.jpg
Chỉ có nắng mới làm họ dừng khi đèn đỏ.
(http://www.24h.com.vn/cuoi-24h/biem-hoa-giao-thong-cuoi-ra-nuoc-mat-c70a426245.html)http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2011/images/2011-12-28/1325045670-RongTre2010-6.jpg
Độc cô cầu bại
(http://www.24h.com.vn/cuoi-24h/biem-hoa-giao-thong-cuoi-ra-nuoc-mat-c70a426245.html)http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2011/images/2011-12-28/1325045670-RongTre2010-7.jpg
Tương lai thế nào?
(http://www.24h.com.vn/cuoi-24h/biem-hoa-giao-thong-cuoi-ra-nuoc-mat-c70a426245.html)http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2011/images/2011-12-28/1325045670-RongTre2010-8.jpg
Dịch vụ mới
(http://www.24h.com.vn/cuoi-24h/biem-hoa-giao-thong-cuoi-ra-nuoc-mat-c70a426245.html)http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2011/images/2011-12-28/1325045670-RongTre2010-9.jpg
Bức tranh toàn cảnh công trường.
(http://www.24h.com.vn/cuoi-24h/biem-hoa-giao-thong-cuoi-ra-nuoc-mat-c70a426245.html)http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2011/images/2011-12-28/1325045670-RongTre2010-10.jpg
(http://www.24h.com.vn/cuoi-24h/biem-hoa-giao-thong-cuoi-ra-nuoc-mat-c70a426245.html)Và tác dụng của công trường.
Tất Hảo tổng hợp