PDA

View Full Version : 元宵节kattyyang
06-01-2012, 03:08 PM
元宵节
Tết nguyên tiêu
2557
汉朝 有 个 皇 帝 叫 汉 武 帝 , 他 的 身边 有 个 大 臣 叫 东 方 朔 。这 个东 方 朔 特 别 聪明 机 智, 而 且 很 善 良 。 每 当 汉 武 帝 生气 要 惩 罚 大 臣 ,宫 女 的 时 候 , 他 都 能用 几 句 幽 默 的话 使 汉 武 帝消 气 ,救 了 那些 人 的 命 。所 以 , 周围 的 人 都十 分 喜 欢他 , 尊 敬 他 。
Đời Hán có một hoàng đế là Hán Vũ Đế, bên cạnh ông có một đại thần tên là Đông Phương Sóc. Đông Phương Sóc đặc biệt thông minh cơ trí, lại rất tốt bụng. Mỗi lần Hán Vũ Đế tức giận trừng phạt các đại thần, cung nữ, ông đều có thể làm cho Hán Vũ Đế nguôi hận bằng mấy câu nói khôi hài, cứu mạng những người đó. Cho nên, mọi người xung quanh đều rất thích ông, tôn kính ông.

有 一 年 的 冬天 ,连 下 了 好 几 天 雪。 一 天 , 雪停 了 , 东 方 朔到 皇 上 的 花 园 里 折梅 花 。 刚 走 进 花 园的 门 , 突 然 看见 有 个 姑娘 正 准 备 向 花 园 里 的 井 跳 下 去 。 东 方朔 赶 紧 冲 上 去 , 拦 住 了那 个 姑 娘 , 原 来 她 是宫 女 元 宵 。
Vào mùa đông năm nọ, tuyết rơi liên tục mấy ngày. Một hôm tuyết ngừng rơi, Đông Phương Sóc đến vườn thượng uyển để hái hoa mai. Mới vừa bước vào cổng vườn hoa, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái sắp nhảy xuống giếng trong vườn. Đông Phương Sóc vội vàng lao đến, ngăn cản cô gái lại, hoá ra cô là cung nữ tên là Nguyên Tiêu.

东方朔 和蔼 地 问 : “ 元 宵 姑 娘 , 你 还 年 轻 , 为什 么 要 这 样 呢 ?” 元宵 哭 着 说: “ 大 人 , 自 从我 进 了 宫 以 后 ,就 见 不 着 我 的 亲 人 了。 我 想 , 这 辈 子 大 概 再 也 见 不到 他 们 了。我 还 不如 死 了呢 。 ”东 方 朔听 了 , 想 了想 , 告 诉元 宵 一 个办 法 , 让 她 能见 到 家 人 。
Đông Phương Sóc ôn tồn hỏi: “Nguyên Tiêu cô nương, cô còn trẻ vì sao phải làm như vậy?” Nguyên Tiêu khóc và nói: “Thưa Đại nhân, từ khi tiểu nữ vào cung thì không gặp được người nhà mình nữa. Tiểu nữ nghĩ, đời này có lẽ không gặp được họ nữa, chi bằng tiểu nữ chết đi.” Đông Phương Sóc nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, rồi chỉ cho Nguyên Tiêu một cách để có thể gặp được người nhà.

东方朔 又 赶 到 元宵 的 家 里 安 排 了一 番, 就走 到 街 上 给 人 家 算 起 命 来 。 人 们 都 认 识东 方 朔 , 知 道 他 特 别 有 本 事 。 一 见 他 在 算 命 , 就 都挤 过 来 看 热 闹 。只 听 东 方 朔 说 : “ 正 月 十 六 这 一 天, 京 城 要 被火 烧掉 , 这是 天 上 玉 皇大 帝 的 命 令。 ” 人 们 一 听 ,都 吓 坏 了 , 急 忙问 东 方朔 能 不 能 避免 这 场 灾 难 。 东 方 朔 想 了 想 , 说 : “ 这 样 吧 !正 月 十 三 这 一 天 ,天 上 的 火 神 回 来 这 儿 察 看 。 到 了那 天 下 午 , 你 们 只 要 看 见 西 北 方 向 来了 一 个 骑 着 红 色 毛 驴的 红 衣 姑 娘 — — 那 就 是 火 神 , 你 们 要 跪下 哭 着 求 救 , 说不 定会 有 用 。 ”
Đông Phương Sóc lại chạy đến nhà Nguyên Tiêu sắp xếp một lượt, rồi ra phố xem bói cho mọi người. Mọi người đều biết Đông Phương Sóc, biết ông rất có bản lĩnh. Hễ thấy ông xem bói thì chen lại để xem náo nhiệt. Chỉ nghe Đông Phương Sóc nói: “Ngày mười sáu tháng giêng này, kinh thành sẽ bị lửa thiêu rụi, đây là mệnh lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế trên trời.” Mọi người mới nghe đều rất sợ hãi, vội vàng hỏi Đông Phương Sóc có thể tránh được tai nạn này không. Đông Phương Sóc ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế này vậy, ngày mười ba tháng giêng này, thần lửa trên trời sẽ đến đây quan sát. Đến chếiu hôm đó, mọi người chỉ cần nhìn thấy cô gái áo đỏ cưỡi trên con lừa đỏ đi từ hướng Tây Bắc đến- đó là thần lửa, mọi người phải quỳ xuống khóc lóc cầu cứu, không chùng sẽ có tác dụng.”

正月 十三 到 了 , 人们 早 早 地 就 出 来 面 对 西 北 方 向 , 等 着 火 神 的 到 来 。 天 慢 慢 儿 地 黑 了 , 不 知 谁 喊 了 一 声 : “ 来了 !来 了 ! ” 果 然 从 西 北 方 向来 了 一 个 骑 红 驴 穿 红 衣 的 姑 娘 。 人 们 一 下 子 跪 了 下 去 , 齐 声 说 : “ 求 求 火神 姑 娘 , 绕 了 我 们 吧 。 ”
Ngày mười ba tháng giêng đã đến, mọi người đã ra ngoài từ rất sớm, nhìn về hướng Tây Bắc, đợi thần lửa đến. Trời dần dần tối, không biết ai la lớn một tiếng: “Đến rồi, đến rồi!” Quả nhiên từ hướng Tây Bắc có một cô gái mặc áo đỏ cưỡi lừa đỏ đi đến. Mọi người lập tức quỳ xuống, đồng thanh nói: “Xin thần lửa tha cho chúng tôi với.”

东方朔 回 宫 以 后, 把 这 个 消 息 也 告 诉 了 汉 武 帝。 皇 上 一 听 , 吓 得 要 命 。 东 方 朔 说 : “ 老 百 姓 跟 火 神求 了 情 , 火 神 已 经答 应 帮 助 我们 了 。听 说 火 神 最 爱 吃 汤 圆 , 我 们 宫 里 汤 圆 煮 得 最 好的 就 数 元 宵 姑 娘 了 。正 月 十 五 的 晚 上 , 我们 要 做 很多 汤 圆 , 敬 献 给 火神 , 让 她 高 高 兴 兴 地 吃 个 够 , 这 样她 就 不 会 放 火 了 。 我 们 再 让 全 城 的 老 百 姓 都做 各 种 各 样 的 花 灯 , 正月 十 五 , 十 六的 晚 上 , 挂 满 城 里 的 所有 地 方 。 这 样 , 玉 皇 大 帝从 天 上 往 一 看, 就 跟 着 了 火一 个 样 。 ”
Sau khi Đông Phương Sóc quay về cung, liền nói tin này cho Hán Vũ Đế biết. Hoàng thượng vừa nghe đã sợ hết hồn. Đông Phương Sóc nói: “Bá tánh đã cầu xin thần lửa lượng tình, thần lửa đã đồng ý giúp đỡ chúng ta rồi. Nghe nói thần lửa thích ăn bánh trôi nhất, người nấu bánh trôi ngon nhất trong cung chúng ta phải kể đến Nguyên Tiêu cô nương. Đêm mười lăm tháng giêng, chúng ta phải làm thật nhiều bánh trôi, kính dâng lên thần lửa để làm người vui vẻ ăn thoả thích, như thế người sẽ không phóng hoả. Chúng ta lại bảo bá tanh trong thành làm đủ loại hoa đăng, đêm rằm và mười sáu tháng giêng, treo đầy khắp nơi trong thành. Như vật Ngọc Hoàng Đại Đế từ trên trời nhìn xuống sẽ giống như lửa đang cháy.”

皇上一听,连 忙下 令 全 城 的 老 百 姓 都 要 做 花灯 ,还 让 元 宵 煮 了 好 多 汤 圆 , 准 备 献 给 火 神 。
Hoàng thượng nghe xong, vội vàng ra lênh cho bá tánh toàn thành đều phải làm hoa đăng, còn bảo Nguyyên Tiêu nấu thật nhiều bánh trôi, chuẩn bị dâng cho thần lửa.

到了正月十五 的 晚上 ,天刚 黑 , 人 们 就 把 花 灯挂 了 起 来 , 门 口 , 树 上 , 河 边 , 到 处 灯 火辉 煌 , 灿 烂 夺 目, 好 看 极 了 。 汉 武 帝 也 带 着 他的 家 人 , 换 上 了 老 百 姓 的 衣 服 , 出 来 赏 灯 。
Đến đêm rằm tháng giêng, trời vừa tối, mọi người đã treo hoa đăng lên, trên cửa, trên cây, bên sông, khắp nơi đèn đuốc sáng chói, rực rỡ đến chói mắt, đẹp vô cùng. Hán Vũ Đế cũng dẫn người nhà của ông thay quần áo thường dân ra ngoài ngắm đèn.

2558

元宵 手提 着 一 盏 大 宫 灯 , 上 面 写 着 “ 元 宵 ” 两个 大 字 。 因 为 汉 武帝 想 让火 神 知 道 汤 圆 是 元 宵 亲 手 做 的 。 突 然 , 元 宵 的 妹 妹 看 见 宫 灯 上 的大 字 , 大 声 喊 起 来 : “ 姐 姐 ! ” 元 宵听 到 了 妹 妹 的 声 音 , 高 兴 地 跑 了 过 去 , 她 们 一 家人 终 于 团 聚 来 了 。
Nguyên Tiêu tay cầm một cây đèn lớn trong chung, trên có viết hai chữ lớn “Nguyên Tiêu”, vì Hán Vũ Đế muốn cho thần lửa biết bánh trôi là do Nguyên Tiêu tự tay làm. Đột nhiên, am gái Nguyên Tiêu nhìn thấy chữ trên đèn liện gọi lớn: “Chị ơi!” Nguyên Tiêu nghe thấy tiếng em gái, mừng rỡ chạy sang, cả nhà họ cuối cùng cũng đã đoàn tu rồi.

这 一 夜, 人 们 都 没 有睡 , 城 里 彻 夜 灯 火 通 明 , 老 百 姓 平 安 地 度 过 了 这 一 夜 。 汉 武 帝 也 非 常 高 兴 , 就 决 定 以 后 每 年 的 这 一 天 , 家 家 户 户 都要 吃 汤 圆 , 看 花 灯 , 这 个 习 俗一 直 流 传 到 了 今 天 。
Đêm đó, mọi người đều không ngủ, trong thành đều đèn đuốc thắp sáng suốt đêm, người dân trải qua một đêm bình yên. Hán Vũ Đế cũng rất vui, liền quyết định từ đó về sau, vào ngày này hàng năm, nhà nhà đều phải ăn bánh trôi, xem hoa đăng. Tập tục này lưu truyền mãi cho đến ngày nay.