PDA

View Full Version : Trí khôn lầm chỗ đặt... đây rồi!yenminh0210
17-02-2012, 08:57 AM
Hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi có những sự sáng tạo bị gọi là... hâm.
http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/1-2012/images/2012-02-17/1329426548-sang-tao-khong-gioi-han-9.jpg

Làm nông không khóhttp://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/1-2012/images/2012-02-17/1329426548-sang-tao-khong-gioi-han-4.jpg
Nấu ăn thời gas tăng giá
http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/1-2012/images/2012-02-17/1329426548-sang-tao-khong-gioi-han-5.jpg
Thú vui mới của đại gia
http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/1-2012/images/2012-02-17/1329426548-sang-tao-khong-gioi-han-3.jpg
Không lo bị đói
http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/1-2012/images/2012-02-17/1329426548-sang-tao-khong-gioi-han-8.jpg
Ai công nhân sướng bằng thân anh!
http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/1-2012/images/2012-02-17/1329426548-sang-tao-khong-gioi-han-6.jpg
Khoả thân-ui không! Khỏa... chân bảo vệ môi trườnghttp://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/1-2012/images/2012-02-17/1329426548-sang-tao-khong-gioi-han-2.jpg
Cơ giới hóa ẩm thực
http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/1-2012/images/2012-02-17/1329426548-sang-tao-khong-gioi-han-10.jpg
Bi-a ở nơi rừng đầu nguồn
http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/1-2012/images/2012-02-17/1329426548-sang-tao-khong-gioi-han-11.jpg
Không thể hãm cái sự sung sướng của sáng tạo lại

Hương Pha