PDA

View Full Version : Le Masque de ferCinephile
23-03-2012, 08:57 AM
Le Masque de fer: une énigme de l'histoire
Mặt Nạ Sắt: bí ẩn của lịch sửhttp://kites.vn/static/image/smiley/rabbit/30.gif

C'est l'une des intrigues les plus romanesques de l'histoire de France: celle d'un prisonnier masqué, caché, à laquelle il fut interdit de révéler son identité, sous peine de mort. Pendant trois siècles, toutes les hypothèses ont été formulées sur le compte de cet homme. Mais avant de suivre quelques unes de ces pistes… revenons aux faits:

Đây là một trong những câu chuyện ly kỳ nhất trong lịch sử nước Pháp: câu chuyện về một tù nhân đeo mặt nạ bí ẩn, anh ta bị cấm tiết lộ danh tính của mình vì mang tội tử hình. Trong suốt 3 thế kỷ, mọi giả thuyết được đưa ra đều về thân phận của người này. Nhưng trước khi lần theo một vài dấu vết trong đó... chúng ta hãy nhớ lại sự kiện:


http://s3.noelshack.com/old/up/normal_masque_de_fer-cdb0e30974.jpg


Le 19 novembre 1703, sous le règne de Louis XIV, un prisonnier meurt au fort de la Bastille. Son acte de décès ne le désigne que par ces mots: "le prisonnier inconnu, toujours masqué d'un loup de velours noir". Pendant ses 34 ans de captivité, à la Bastille, mais aussi au fort de Pignerol et Sainte-Marguerite de Lérins, l'homme est sous la surveillance d'un ancien mousquetaire, le marquis de Saint-Mars. Celui-ci a un double consigne... venant apparemment de très haut: le tenir strictement isolé du reste de la prison afin de l'empêcher de révéler son nom, mais aussi prendre grand soin de lui. Des précautions a priori superflues, s'il ne s'agissait d'un important personnage. Alors, qui se cachait ou plutôt qui cachait-on derrière ce masque?

Ngày 19 tháng 11 năm 1703, dưới triều đại của Louis Mười Bốn, một tù nhân đã chết ở nhà ngục Bastille. Giấy chứng tử của anh ta chỉ ghi có vài chữ: ” tù nhân vô danh, luôn đeo mặt nạ sói bằng nhung đen”. Suốt 34 năm bị giam cầm ở ngục Bastille, cũng là pháo đài Pignerol et Sainte-Marguerite ở Lérins, người đàn ông chịu sự giám sát của một cựu ngự lâm quân, hầu tước xứ Saint-Mars. Vị quản ngục này có một nhiệm vụ đôi... dường như được nhận lệnh từ tối cao: triệt để cách ly tù nhân khỏi những nơi còn lại của phòng giam để ngăn anh ta tiết lộ tên mình, nhưng phải chăm sóc anh ta thật chu đáo. Những đề phòng thoạt thấy thì dư thừa, nếu đó không phải là một nhân vật quan trọng. Vậy, người giấu mặt hay đúng hơn trốn sau cái mặt nạ này là ai?
http://kites.vn/static/image/smiley/onion/60.gif

Hồ sơ mật

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Jai2-Fu36EA" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

Cinephile
26-03-2012, 11:27 AM
Le Masque de fer: un frère de Louis XIV?
Mặt Nạ Sắt: người anh em của Louis Mười Bốn? http://kites.vn/static/image/smiley/onion/30.gif

L'hypothèse: la ressemblance frappante de ce frère caché avec Louis XIV (http://www.linternaute.com/histoire/motcle/154/a/1/1/louis_xiv.shtml) l'aurait décidé à le faire enfermer et masquer afin de garantir sa place sur le trône.

Giả thuyết: sự giống nhau lạ lùng của người anh em bí ẩn này với Louis Mười Bốn khiến nhà vua quyết định giam giữ và che giấu ông ta để đảm bảo vị trí trên ngai vàng của mình.

<dl id="attachment_424" class="wp-caption alignleft" style="float: left; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: rgb(221, 221, 221); border-bottom-color: rgb(221, 221, 221); border-left-color: rgb(221, 221, 221); border-image: initial; background-color: rgb(243, 243, 243); padding-top: 4px; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; text-align: center; width: 310px; "><dt class="wp-caption-dt">http://histoiresincroyables.odigale.fr/wp-content/uploads/14b.jpg (http://histoiresincroyables.odigale.fr/wp-content/uploads/14b.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd">Louis XIV, par Hyacinthe Rigaud (1701)</dd></dl>


Source: Voltaire et la naissance du mythe. Dans Le siècle de Louis XIV, en 1751, Voltaire (http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1215/a/1/1/voltaire.shtml) est le premier à évoquer un hypothétique frère aîné du Roi-Soleil, d'abord élevé dans un lieu secret par Mazarin et Anne d'Autriche, puis découvert par Louis XIV et alors incarcéré.

Nguồn: Voltaire và sự ra đời của huyền thuyết. Trong cuốn “Thời đại của Louis Mười Bốn” phát hành năm 1751, Voltaire là người đầu tiên gợi về người anh trưởng giả thiết của ông vua Mặt Trời, bí mật này lần đầu tiên được Mazarin và Anne d’Autriche tiết lộ ở một nơi kín đáo, sau đó bị Louis Mười Bốn khám phá ra và rồi người này bị nhà vua tống giam.

Le philosophe des Lumières s'empare de cette énigme pour faire du prisonnier un symbole du despotisme de la monarchie absolue: sous sa plume, le détenu apparaît en homme raffiné, aimant la musique, aliéné par un terrible masque d'acier (et non de velours). La légende du "Masque de fer" était née.

Triết gia thế kỷ Ánh Sáng (Voltaire) đã mượn bí ẩn này để biến người tù thành biểu tượng của chế độ chuyên quyền của quân chủ chuyên chế: dưới ngòi bút của ông, người tù xuất hiện với hình ảnh một người đàn ông tinh tế, yêu âm nhạc, bị xa lánh vì cái mặt nạ thép kinh khủng (không có nhung). Truyền thuyết về “Mặt Nạ Sắt” được sinh ra.

Par la suite, l'Abbé Soulavie propose la thèse du frère-jumeau de Louis XIV, qui sera reprise par Alexandre Dumas (http://www.linternaute.com/biographie/alexandre-dumas/). Autres hypothèses pistant le sang bleu: celle d'un fils illégitime d'Anne d'Autriche et de Mazarin, du duc de Buckingham, ou même d'un bâtard de Louis XIV.

Về sau, Abbé Soulavie đề xuất luận đề về người anh em sinh đôi của Louis Mười Bốn mà sẽ được Alexendre Dumas dùng lại. Những giả thiết luận theo dòng máu quý phái khác là: giả thiết về người con hoang của Anne d’Autriche với hồng y Mazarin, với công tước Buckingham, hay thậm chí là giả thiết về con rơi của Louis Mười Bốn.

Vraisemblance: la correspondance de Louvois, ministre d'Etat du Roi, donnant des ordres sur les conditions de détention d'un prisonnier dont le nom est toujours éludé, a longtemps appuyé la thèse d'un détenu d'importance.

Khả năng xảy ra: người đưa thư của tể tướng Louvois, người ra lệnh về những điều kiện giam giữ đối với người tù mà cái tên luôn được giấu nhẹm, từ lâu đã ủng hộ luận đề về tù nhân quan trọng.

Cinephile
26-03-2012, 04:17 PM
Le Masque de fer: J.-B. Poquelin dit Molière?

Mặt Nạ Sắt: J.-B. Poquelin, còn gọi là Molière?

<dt class="wp-caption-dt" style="color: rgb(69, 44, 3); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-align: center; ">http://histoiresincroyables.odigale.fr/wp-content/uploads/moliere2.jpg (http://histoiresincroyables.odigale.fr/wp-content/uploads/moliere2.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd" style="color: rgb(69, 44, 3); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-align: center; ">
</dd>L'hypothèse:
Fortement critiqués par Molière dans Tartuffe, les Jésuites courroucés auraient demandé au roi de les venger et de faire emprisonner l'artiste. Molière ne serait donc pas décédé en 1673 d'un malaise sur scène, lors de la 4e représentation du Malade imaginaire, mais aurait été arrêté à sa sortie du théâtre, en secret.

Giả thuyết: Bị Molière chỉ trích dữ dội trong vở “Kẻ đạo đức giả”, các tu sĩ dòng Tên nổi giận yêu cầu nhà vua báo thù cho họ và tống giam nghệ sĩ. Molière do đó không qua đời vào năm 1673 do cơn đau tim trên sân khấu khi biểu diễn vở “Người bệnh tưởng” lần thứ 4, mà ông đã bị bí mật bắt đi khi ra khỏi nhà hát.

Source:
Cette théorie du complot est soutenue par un certain Ubalde, pseudonyme d'Anatole Loquin, qui publie en 1883 Le Secret du masque de fer : étude sur les dernières années de la vie de J.-B. Poquelin de Molière.

Nguồn: Giả thuyết âm mưu này được khẳng định bởi Ubalde nào đó, bút danh của Anatole Loquin, tác giả xuất bản cuốn “Bí mật mặt nạ sắt: nghiên cứu về những năm cuối đời của Molière” vào năm 1883.

Vraisemblance:
L'hypothèse est peu probable car si Louis XIV a effectivement fait interdire le Tartuffe pour ne pas froisser l'Eglise, le roi soutenait Molière dont il appréciait le talent.

Khả năng xảy ra: Giả thuyết này khó có thể bởi vì Louis Mười Bốn trên thực tế đã cấm diễn vở “Kẻ đạo đức giả” để tránh làm mếch lòng Giáo hội, nhà vua đã bảo vệ cho Molière, người mà ngài đánh giá cao tài năng.
http://kites.vn/static/image/smiley/rabbit/07.gif

Cinephile
29-03-2012, 05:02 PM
Le Masque de fer: le comte Ercole Matthioli?Mặt Nạ Sắt: bá tước Ercole Matthioli?L'hypothèse:
Le prisonnier aurait été un agent double: un proche du duc de Mantoue, emprisonné pour avoir trahi la confiance de Louis XIV, en révélant la négociation secrète de la vente de la place forte de Casal (Italie) à la France.

Giả thuyết: Tù nhân có lẽ là điệp viên hai mang: một người thân của công tước Mantoue, bị tống giam vì đã phản bội lòng tin của Louis Mười Bốn khi tiết lộ bí mật đàm phán về việc bán pháo đài Casal (Ý) cho Pháp.

Source:
Cette thèse s'appuie sur le registre d'écrou du cimetière Saint-Paul où fut inhumé le corps du Masque de fer. Ce registre porte en effet le nom de "Marchiali" ou "Marchioly", une possible déformation du patronyme du comte Ercole Matthioli.

Nguồn: Luận đề này dựa trên cuốn sổ tù nhân của nghĩa trang Saint-Paul, nơi chôn cất thi thể của Mặt Nạ Sắt. Cái tên trên sổ này thật ra là “Marchiali” hay “Marchioly”, khả năng là biến thể của họ bá tước Ercole Matthioli.

Vraisemblance:
Si Matthioli a bien existé et a bien été emprisonné, il semble qu'il soit décédé en 1694, bien avant le Masque de fer. Le nom de Matthioli aurait donc été porté sur le registre d'écrou afin de brouiller les pistes.

Khả năng xảy ra: Nếu Matthioli có thật tồn tại và bị bỏ tù thì có vẻ ông ta mất vào năm 1694, trước năm mất của Mặt Nạ Sắt. Như vật thì cái tên Matthiioli nằm trên sổ đăng ký tù nhân nhằm để tung hoả mù.
http://kites.vn/static/image/smiley/onion/9.gif

Cinephile
03-04-2012, 12:26 PM
Le Masque de fer: le comte de Vermandois?

Mặt Nạ Sắt: bá tước Vermandois?

<dt class="wp-caption-dt" style="color: rgb(69, 44, 3); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-align: center; ">http://histoiresincroyables.odigale.fr/wp-content/uploads/comte-de-vermandois-236x300.jpg (http://histoiresincroyables.odigale.fr/wp-content/uploads/comte-de-vermandois.jpg)</dt><dd class="wp-caption-dd" style="color: rgb(69, 44, 3); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-align: center; ">Portrait du comte de Vermandois enfant et de sa mère Louise de la Vallière par Schmit (Chân dung bá tước Vermandois hồi nhỏ và mẹ ông ta do Schmit vẽ)</dd>
L'hypothèse:
Le Masque de fer serait en fait le comte de Vermandois, fils naturel de Louis XIV et d'une de ses favorites: Louise de la Vallière. Il aurait été arrêté sur ordre du roi à la suite d'un crime de lèse-majesté: le bâtard aurait eu l'audace de souffletter son demi-frère, le dauphin.

Giả thuyết: Mặt Nạ Sắt có lẽ là bá tước Vermandois, con hoang của Louis Mười Bốn với một trong các ái thiếp của Ngài là Louise de la Vallière. Anh ta đã bị bắt theo lệnh của đức vua vì tội khi quân: anh ta đã cả gan tát anh em cùng cha khác mẹ với mình, đương là thái tử.

Source:
La thèse est publiée en 1745 dans un pamphlet intitulé Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse (1745). Sous la Révolution, un journaliste raconte également la découverte à la Bastille d'un manuscrit identifiant le Masque de fer au comte de Vermandois. Une piste reprise par la suite dans un ouvrage du père Griffet de la Bastille.

Nguồn: Luận đề được xuất bản vào năm 1745 trong quyển sách chuyên đề mỏng mang tên “Hồi ký bí mật giúp ích cho lịch sử Ba Tư” (1745). Dưới thời Cách Mạng, một nhà báo cũng kể chuyện khám phá ra bản viết tay ở ngục Bastille xác định Mặt Nạ Sắt là bá tước Vermandois. Một manh mối về sau được nhắc lại trong tác phẩm về ngục Bastille của cha Griffet.

Vraisemblance:
Le corps du comte, inhumé, aurait été retrouvé dans le chœur de la cathédrale d'Arras, une découverte qui met un terme à toute autre spéculation.

Khả năng xảy ra: Thi thể của ngài bá tước được chôn cất đã được tìm thấy trong chính điện thánh đường Arras, một phát hiện đặt dấu chấm hết cho mọi tư biện khác.http://forum.360kpop.com/styles/default/xenforo/smilies/Binh sua/binhsua13.gif
​http://kites.vn/static/image/smiley/onion/33.gifhttp://kites.vn/static/image/smiley/onion/33.gif

Cinephile
04-04-2012, 05:34 PM
Le Masque de fer: le surintendant Fouquet?

Mặt Nạ Sắt: tổng giám sát Fouquet?

http://histoiresincroyables.odigale.fr/wp-content/uploads/fouquet2-237x300.jpg (http://histoiresincroyables.odigale.fr/wp-content/uploads/fouquet2.jpg)<dd class="wp-caption-dd" style="color: rgb(69, 44, 3); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; letter-spacing: 1px; text-align: center; ">Nicolas de Fouquet par Edouard Lacratell

</dd>L'hypothèse:
Fouquet (http://www.linternaute.com/histoire/motcle/2250/a/1/1/fouquet.shtml), le fastueux intendant du Roi Soleil fut emprisonné à Pignerol en 1664 pour détournement de fonds. Il y mourut officiellement en 1680, date à laquelle le Masque de fer entra dans cette même prison. Certains pensent donc que le surintendant et le Masque de fer ne firent qu'un: à partir de 1680, Fouquet serait resté au cachot, mais désormais masqué... sur ordre de Louvois. Le ministre d'Etat redoutait en effet une grâce prochaine de l'influent Fouquet. Louvois lui aurait donc imposé masque et isolement afin d'éviter que Fouquet ne joue de ses relations pour obtenir sa libération.

Giả thuyết: Fouquet, viên quản đốc xa hoa của ông vua Mặt Trời bị tống giam tại Pignerol vào năm 1664 vì tội tham ô. Ông chính thức qua đời tại đó năm 1680, vào ngày mà Mặt Nạ Sắt cũng vào nhà tù này. Do đó một số người nghĩ rằng viên tổng giám sát và Mặt Nạ Sắt chỉ là một: từ năm 1680, Fouquet có lẽ vẫn ở trong nhà giam nhưng phải mang mặt nạ... theo lệnh của Louvois. Thật sự tể tướng lo sợ Fouquet sau này nhờ ảnh hưởng mà được hưởng ân huệ, cho nên đã bắt ông ta đeo mặt nạ và cách ly để tránh việc dùng các mối quan hệ để được tự do.

Source:
L'hypothèse est avancée par l'historien Pierre-Jacques Arrèse dans les années 1970.

Nguồn: Giả thuyết được nhà sử học Pierre-Jacques Arrèse đưa ra vào thập niên 70.

Vraisemblance:
Le Masque de fer est mort en 1703, or Fouquet est né en 1615. S'il avait été le Masque, il serait donc mort à près de 90 ans, chose peu probable à l'époque pour un prisonnier. Les études les plus récentes semblent plutôt favoriser une autre piste: celle d'un simple valet, Eustache Danger.

Khả năng xảy ra: Mặt Nạ Sắt mất vào năm 1703, còn Fouquet sinh năm 1615. Nếu như ông ta là Mặt Nạ Sắt, thì như vậy ông ta mất khi gần 90 tuổi, một chuyện khó có khả năng xảy ra ở thời đó đối với một tù nhân. Các nghiên cứu mới đây nhất dường như nghiêng về một hướng khác: nghi vấn Mặt Nạ Sắt là một người hầu chất phác tên là Eustache Danger.
http://forum.360kpop.com/images/smilies/binhsua24.gif

Cinephile
06-04-2012, 05:14 PM
Le Masque de fer: une mascarade?Mặt Nạ Sắt: một màn kịch?L'hypothèse:
Selon l'historien Jean-Christian Petitfils, le Masque de fer ne serait en fait... qu'un simple valet que le geôlier le marquis de Saint-Mars aurait masqué afin de faire croire à ses troupes qu'il s'occupait d'un prisonnier d'importance. Une simple mascarade donc, montée par un gouverneur en manque de reconnaissance.

Giả thuyết: Theo sử gia Jean-Christian Petitfils, Mặt Nạ Sắt thật ra chỉ là một tên đầy tớ mà giám ngục là hầu tước Saint-Mars cho đeo mặt nạ để làm đội quân của ông ta tin rằng ông ta đang giữ một tù nhân quan trọng. Như vậy đây là màn kịch rẻ tiền do một kẻ cầm quyền không được công nhận dựng lên.

Vraisemblance:
Cette thèse est aujourd'hui la plus probable. Il reste néanmoins un mystère quant à l'identité même de cet Eustache Danger et aux raisons de son emprisonnement. Le valet aurait certainement été détenteur d'un secret d'Etat, empêchant les autorités de le juger en publique. Mais lequel? Valet de Fouquet, il aurait pu être au courant d'un projet d'assassinat de Colbert par Louvois. Valet de la Cour d'Angleterre, de la possible conversion du roi... Sans preuves valables, le mystère reste entier.

Khả năng xảy ra: Luận đề này hiện nay là có khả năng nhất. Tuy nhiên việc nhận dạng Eustache Danger này và nguyên do anh ta bị bỏ tù vẫn còn là bí ẩn. Người đầy tớ chắc chắn là người giữ bí mật quốc gia khiến nhà chức trách không thể xét xử anh ta công khai. Nhưng đó là ai? Đầy tớ của Fouquet, có thể là anh ta biết được kế hoặc ám sát Colbert của Louvois. Người hầu ở hoàng gia Anh, có khả năng do sự chuyển đổi của nhà vua... Không bằng chứng xác thực, bí ẩn vẫn là bí ẩn.
http://forum.360kpop.com/styles/default/xenforo/smilies/baifu/baifu01.gif