PDA

View Full Version : 怎样才能学好汉语?vntruongson
27-04-2012, 04:40 PM
Nghe nhiều, nói nhiều, đọc nhiều, viết nhiều (多听、多说、多读、多写)

Bạn muốn sử dụng thành thạo một công cụ nào đó, không cách chi hơn ngoài cách phải dùng nó thường xuyên. (工具拿在手里,必须不断地用心地使 才能练成熟练技能的)

Ngôn ngữ là một loại công cụ, vì vậy để giỏi một ngôn ngữ, bạn buộc phải nghe nhiều, nói nhiều, đọc nhiều và viết nhiều!

emcungyeukhoahoc
22-11-2013, 09:12 AM
外国人学汉语的小方法

在世界范围内,有越来越多的外国人 汉语。汉语不仅仅是一门语言学科, 语已经成为社会上大多数外国人的语 言技能。外国人学汉语一定要掌握正 的学习方法,否则学学习汉语会很吃力。下面我们一起来看看 国人学汉语的小方法有哪些?

  外国人学汉语,跟中国人学英语 样,最难的莫过于真正的口语交流。外 人学汉语如何将汉语口语发挥的最好 ,在这里,外国人学汉语可以参一些 法:看中国电影、参加汉语培训班、找一下外国人学汉语的 站。这些都是外国人学汉语的小方法  看中国电影是外国人学汉语的小 法之一。外国人学汉语一定能看一些 国电影。看原版 中国电影之后,外国人可以用最大声 最快速、最明晰地模拟影视剧情,这 有效的外国人学汉语的小方法。普通 称作“角色扮演学汉语”,也是看电 学汉语的一 种技巧。这种外国人学汉语小方法的 势首先在于让你开口说中文。其次易于坚持。若有以3 5人的小组,互相鼓励,一同扮演, 效果更佳。


  另外,参加汉语培训班、找学汉语的网站也是外 人学汉语的小方法。报读汉语培训班 外国人学汉语最快捷最有效的方法。 利于最系统、最高效、最快速的学习中文。上海早安汉语培训中心拥有最 合外国人学汉语的课程。另外,找学 语的网站, 在其中找寻适合自己中文水平的材料 复练习,这对外国人学汉语也是很有帮助的


  综上所述,外国人学汉语的小方 主要就是看中国电影、参加汉语培训班、利用学汉语的网站。这 小方法只要能够合理的利用起来,外 人学汉语会更加有效。其汉语水平也会有明显的提高 如果你想更有效的学习汉语,就参加早安汉语的中文培训班。

mandarinmorning.net