PDA

View Full Version : Những chiếc đèn ấn tượngyuri
02-05-2012, 05:04 PM
Những chiếc đèn ấn tượng

Các nghệ sỹ tài hoa có thể tạo nên những chiếc đèn từ giấy, đèn hình cây nấm, tổ ong, chùm bóng bay... Tất cả đều chứng tỏ sức sáng tạo vô biên của người nghệ sĩ.


http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941226_9ad50.jpg
Đèn hình bạch tuộc của nghệ sỹ Markus Johansson

http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941227_8474c.jpghttp://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941210_2715d.jpg
Đèn giấy - thiết kế của nghệ sỹ Nhật Bản Kouichi Okamoto


http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941211_3e316.jpg
Kouichi Okamoto còn tạo nên những chùm đèn từ vải


http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941212_3ac61.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941213_1f438.jpg
Chùm đèn bóng bay


http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941214_60d9f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941215_8e343.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941216_ad1eb.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941217_04bb0.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941218_deee0.jpg
Chiếc đèn này của nghệ sỹ Séc Kristýna Pojerová còn có thể sưởi ấm cho các cây con, với thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường


http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941219_f9a82.jpg
Chùm đèn gắn hàng loạt những chiếc ghế đồ chơi xinh đẹp - thiết kế của nghệ sỹ Ý Paola Pivi


http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941220_866dc.jpg
Đèn hình cây nấm của nghệ sỹ Úc Simon Duff


http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941221_837b5.jpg
Đèn hình tổ ong của nghệ sỹ Nga Yar Rassadinhttp://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941222_248ff.jpg
Những chiếc đèn bọc len Peru của 2 nghệ sỹ Ukraina Valeriy Kuznetsov và Ekaterina Kuznetsova
http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941223_5242d.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941224_65038.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941225_7baa4.jpghttp://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941228_14570.jpg
Đèn hình quả chuông của nghệ sỹ Slovenia Nika Zupanc


http://dantri4.vcmedia.vn/hBru1dLDczzwdZ6qEvP0/Image/2012/04/5/den2941229_062cb.jpg


Vĩnh Ngọc (Tổng hợp)