PDA

View Full Version : Sông và BiểnWanlichangcheng
25-09-2008, 04:57 PM
<p>Tranh luận b&#234;n chủ đề Người Việt thấy ch&#225;n w&#225;, cho Wanliachangcheng t&#244;i quay về lại nơi n&#224;y, đ&#227; l&#226;u kh&#244;ng gh&#233; wa. Chẳng biết b&#225;c Hungphong đi đ&#226;u vắng nh&#224; rồi nhỉ? Chẳng biết sao m&#236;nh cứ thấy nhớ b&#225;c ấy lạ. Gởi tặng b&#225;c Hungphong v&#224; những ai y&#234;u th&#237;ch văn chương, muốn xa l&#225;nh chốn phồn hoa đ&#244; hội 1 b&#224;i thơ t&#236;nh c&#243; tựa đề:</p>
<p><strong><font size="5">S&#244;ng v&#224; Biển</font></strong></p>
<p>Ta đ&#226;u biết t&#236;nh người l&#224; biển cả</p>
<p>Biển m&#234;nh m&#244;ng những đợt s&#243;ng dạt d&#224;o</p>
<p>M&#224; đời ta chỉ l&#224; d&#242;ng s&#244;ng nhỏ</p>
<p>Giữa l&#242;ng s&#244;ng l&#224; con nước ngọt ng&#224;o</p>
<p>S&#244;ng chảy m&#227;i, r&#243;t v&#224;o l&#242;ng biển cả</p>
<p>Trọn một đời khao kh&#225;t tuổi xanh</p>
<p>Nhưng tiếc nỗi l&#242;ng biển s&#226;u rộng qu&#225;.</p>
<p>S&#244;ng cạn rồi, Biển vẫn mặn, Biển ơi.</p>
<p>Rất mong nhận được hồi &#226;m của b&#225;c Hungphong.</p>
<p> </p>
<p> </p>

hungphong
25-09-2008, 06:05 PM
<p>Tặng c&#225;c bạn b&#224;i thơ viết cho m&#249;a đ&#244;ng:</p>
<p>Gi&#243; đ&#244;ng thổi buốt</p>
<p>Lạnh cả l&#242;ng s&#244;ng s&#226;u</p>
<p>Đ&#244;i bờ t&#237;m ngắt</p>
<p>Lục b&#236;nh sầu</p>
<p>Gi&#243; đ&#244;ng thổi buốt</p>
<p>M&#225;i t&#243;c s&#226;u</p>
<p>Mẹ ngồi s&#224;ng th&#243;c</p>
<p>&#193;o s&#242;ng n&#226;u</p>
<p>T&#244;i ngồi đ&#243;</p>
<p>gửi lời theo gi&#243;</p>
<p>vi vu</p>
<p>Gi&#243; ơi gi&#243; hỡi đừng thổi nữa</p>
<p>Mẹ gi&#224; da sạm r&#233;t thương thay</p>

Wanlichangcheng
25-09-2008, 06:38 PM
<p>C&#242;n đ&#226;y l&#224; nỗi niềm của một người ho&#224;i thu khi đ&#244;ng đến</p>
<p>S&#225;ng h&#244;m nay khi mùa đ&#244;ng chợt đến</p>
<p>Bước ra vườn t&#236;m chút nắng mong manh</p>
<p>Ng&#224;y h&#244;m qua c&#242;n s&#243;t lại tr&#234;n c&#224;nh</p>
<p>Một chiếc l&#225; đ&#227; ng&#227; m&#224;u k&#253; ức.</p>
<p>**</p>

hungphong
25-09-2008, 06:44 PM
<p>great !! tiếp tục đi bạn</p>