PDA

View Full Version : Những cổ vật độc đáo của Đông Nam Átrucmai
23-05-2012, 08:32 PM
Tượng thần Shiva đứng trên bò Nandin, thần Vishnu cưỡi chim Garuda, vua Dhammceti, mão bằng vàng... là những cổ vật của các nước Đông Nam Á đang được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam (TP HCM).

<tbody>
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/_Vi_c_b__nhi_m_C_c_tr__ng-96b0aeb33391526e31c01769d8ecad15


Triển lãm hơn 200 cổ vật tiêu biểu của các nước Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Việt Nam... do Bảo tàng lịch sử quốc gia và Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại TP HCM phối hợp tổ chức. Triển lãm kéo dài từ nay đến tháng 11. Trong ảnh là tượng thần Shiva được làm bằng đá thế kỷ 20 do nghệ nhân Indonesia chế tác.

</tbody>

<tbody>
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/_Vi_c_b__nhi_m_C_c_tr__ng-4bb9f39d777b61430310214b1c412272


Tượng Shiva đứng trên bò Nandin bằng đồng thếp vàng và đá màu thế kỷ 19 của Thái Lan.

</tbody>

<tbody>
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/_Vi_c_b__nhi_m_C_c_tr__ng-c27aa4f8e95ed57e0659aeb465affac5


Tượng thần Vishnu cưỡi chim Garuda của Myanmar.

</tbody>

<tbody>
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/_Vi_c_b__nhi_m_C_c_tr__ng-58282b1c96f54dddab176ec25e4926af


Tượng vua Dhammceti thế kỷ 19 của Myanmar.

</tbody>

<tbody>
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/_Vi_c_b__nhi_m_C_c_tr__ng-2e335c3cbbc53d8aeddc367563bc9124


Tượng Ganesa được làm bằng đá thế kỷ 17-18 của Campuchia.

</tbody>

<tbody>
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/_Vi_c_b__nhi_m_C_c_tr__ng-0ab710ee2a0993e9bcea5e3d12c03a69


Tượng thị giả bằng gỗ phủ sơn thế kỷ 19 của Việt Nam.

</tbody>

<tbody>
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/_Vi_c_b__nhi_m_C_c_tr__ng-fd816c33c1fc20e4bf0de919db4f4ffe


Mũ cánh chuồn bằng kim loại và lông đuôi ngựa thế ky 19 của Việt Nam.

</tbody>

<tbody>
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/_Vi_c_b__nhi_m_C_c_tr__ng-d644f643444a1d692441271f8e06ec7c


Mô hình nhà bằng đất nung màu cam thế kỷ 13-14 của Việt Nam.

</tbody>

<tbody>
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/_Vi_c_b__nhi_m_C_c_tr__ng-1b808e7b7cc3dfa2bcd2647d9a000cec


Đầu hổ phù bằng đất nung màu cam thế kỷ 13-14 của Việt Nam.

</tbody>

<tbody>
http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/_Vi_c_b__nhi_m_C_c_tr__ng-ead6e4115f6ac8c27636771926d57e27Mão bằng vàng thế kỷ 7-8 của Chawmpa (Việt Nam).

</tbody>
Tá Lâm
(Chụp lại từ triển lãm)