PDA

View Full Version : Chết cười với trào lưu chế 'Anh rất ít khi...'yenminh0210
24-05-2012, 10:26 AM
Trào lưu chế ảnh vui "Anh rất ít khi..." được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng và thích thú. Với sức sáng tạo 'khủng khiếp', tất tần tật các sự kiện, vấn đề 'hot' trong các lĩnh vực đều được cộng đồng mạng chế lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
http://tiin.vn/medias/4ecda874f3335/2012/05/22/db83b572-3f1d-4673-ad6b-389d61ced718.jpg
http://tiin.vn/medias/4ecda874f3335/2012/05/22/a4fa0fbe-fb1b-4b3d-8178-96bc07bd4761.jpg

http://tiin.vn/medias/4ecda874f3335/2012/05/22/023a4dd9-d1fa-45aa-84e5-0d24119b4dd4.jpghttp://tiin.vn/medias/4ecda874f3335/2012/05/22/7da035d9-a598-4a86-9343-78dc93d2d690.jpghttp://tiin.vn/medias/4ecda874f3335/2012/05/22/9527f797-6651-404e-b24d-20a839f7f213.jpghttp://tiin.vn/medias/4ecda874f3335/2012/05/22/fcd324b8-70c5-464c-9422-cf14ae895a09.jpghttp://tiin.vn/medias/4ecda874f3335/2012/05/22/f71423d4-fa52-46f8-8722-c5d1afc6b2da.jpghttp://tiin.vn/medias/4ecda874f3335/2012/05/22/c599b7fa-ade6-4d1f-b3ae-c6c42d95d972.jpghttp://tiin.vn/medias/4ecda874f3335/2012/05/22/518fcf69-dfc5-490b-a03e-df32d221d72e.jpghttp://tiin.vn/medias/4ecda874f3335/2012/05/22/e400e652-372a-4dcf-a46a-73ca43ec5e24.jpghttp://tiin.vn/medias/4ecda874f3335/2012/05/22/7717bd5b-7298-4add-8f60-78794ed9e586.jpg
Đất Việt