PDA

View Full Version : Cuộc đời đàn ôngobaasan
30-05-2012, 03:01 PM
http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/5/29/30/902b80799ecf4fe8a1ff1b06cfe4a926jpg1338256105.jpg (http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/5/29/30/902b80799ecf4fe8a1ff1b06cfe4a926jpg1338256105.jpg)
Ôi, cuộc đời đàn ông!
http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/5/29/30/4236712dfad945f88f8eb62bdbfb7e14jpg1338256105.jpg (http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/5/29/30/4236712dfad945f88f8eb62bdbfb7e14jpg1338256105.jpg)
Lấy vợ rồi, cứ dép rách mà đi....
http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/5/29/30/494406cd141e4ced8bb00701c39cb073jpg1338256105.jpg (http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/5/29/30/494406cd141e4ced8bb00701c39cb073jpg1338256105.jpg)
Bước đường vô sản hóa của những ông chồng.

bagiahonnhien
30-05-2012, 03:09 PM
http://i39.photobucket.com/albums/e193/duytuan2002/07baa27a.gif (http://thiamlau.com/forum/misc.php?do=fcb_allsmilies)

trucmai
30-05-2012, 05:55 PM
http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/5/29/30/902b80799ecf4fe8a1ff1b06cfe4a926jpg1338256105.jpg (http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/5/29/30/902b80799ecf4fe8a1ff1b06cfe4a926jpg1338256105.jpg)

Ôi, cuộc đời đàn ông!:P Nhìn sao giống mấy anh chàng hôm đi chơi noel quá hỉ! ;))

vietnamurl1
30-05-2012, 06:28 PM
:P Nhìn sao giống mấy anh chàng hôm đi chơi noel quá hỉ! ;))

>:) nhớ dai dữ