PDA

View Full Version : Những ngôi nhà kỳ lạ nhất thế giớitrucmai
08-06-2012, 08:35 PM
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/qlSy7J3aA9TmAZW0gYppeA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMDA7cT04NTt3PTQ4MA--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/Nh_ng_ng_i_nh__k__l_-63e7f84b661e2621f942baae07f428a0 http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/u2lbc4SXHo3iOEO3cz3oYQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zNTA7cT04NTt3PTI3Ng--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/Nh_ng_ng_i_nh__k__l_-1e276f41a0d92cb8764df8e799a9067b

http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/skPHRPwy9.RzTgFhzx5FDA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMDA7cT04NTt3PTQ4MA--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/Nh_ng_ng_i_nh__k__l_-265ef1ef8482d0c89a8437eb9ba14e26
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/3xYsjqwtsHyczZsw5LXh4g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMDA7cT04NTt3PTQ4MA--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/Nh_ng_ng_i_nh__k__l_-270ebb13ae74059e678fc9c49a9517bd http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/otZdaJKRx6XDtMEz9SQQyA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zODc7cT04NTt3PTI3Ng--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/Nh_ng_ng_i_nh__k__l_-c3f662995bbd9bd79991c7dc72b52002
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/YO9juFQ1bAQfVdt82Pjxeg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMDA7cT04NTt3PTQ4MA--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/Nh_ng_ng_i_nh__k__l_-fb2ca98905cbccce40239b435b34c79e http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/yf8_FikBeMiH47s2tnE56g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMDA7cT04NTt3PTQ4MA--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/vne/Nh_ng_ng_i_nh__k__l_-9149e57c106553298aa2f120004d507d
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/C0SyBkbYX3QXAVNn49PnIQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMDA7cT04NTt3PTQ4MA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/06/08/house--2--jpg_103659.jpghttp://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/xKnfTxWIpmOpI2d5msziQw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMDA7cT04NTt3PTQ4MA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/06/08/house--1--jpg_103659.jpg
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/CZKBnDnx5qhuvlF03mc4Hg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMDA7cT04NTt3PTQ4MA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/06/08/house--0--jpg_103659.jpghttp://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/cB4.gP7twxVhkh1.nqcEmA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMDA7cT04NTt3PTQ4MA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/06/08/house--3--jpg_103658.jpg
http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/ZXDYMebHFdLuQUZQMT75sA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMDE7cT04NTt3PTQ4MA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/06/08/house--4--jpg_103659.jpg http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/kjmG5LVxWtLLeZTWr4Slhg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD00NTA7cT04NTt3PTI3Ng--/http://l.yimg.com/os/247/2012/06/08/house--6--jpg_103707.jpg
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/tmIi.sjkXEnzHETHwRYE1w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMDA7cT04NTt3PTQ4MA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/06/08/house--7--jpg_103707.jpg http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/3yPMVwmAH1L47o19j3PZOw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMDA7cT04NTt3PTQ4MA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/06/08/house--8--jpg_103707.jpg
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/jomH0vqxGFMrlZ77u.I0qw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMTE7cT04NTt3PTQ4MA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/06/08/house--9--jpg_103708.jpg