PDA

View Full Version : Mãn nhãn với tranh siêu thực đẹp như ảnh 3Dgau meo
11-06-2012, 05:37 PM
Mãn nhãn với tranh siêu thực đẹp như ảnh 3D

Nhìn những tác phẩm này, chắc ai cũng nghĩ rằng đó là những bức ảnh 3D sống động. Nhưng thực chất đây là những bức tranh siêu thực được vẽ một cách tỉ mỉ, tinh tế đến từng chi tiết


Đây là những tác phẩm của họa sĩ người Canana Jason de Graaf, sinh năm 1971.
Dựa vào nguyên tắc phản chiếu và hội tụ ánh sáng, họa sĩ Jason de Graaf vẽ nên những tuyệt tác độc đáo khiến người xem mãn nhãn và khâm phục.<tbody>
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/100612_khoa-hoc-cong-nghe_tranh_001_dan-viet.jpg

http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/100612_khoa-hoc-cong-nghe_tranh_002_dan-viet.jpg

http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/100612_khoa-hoc-cong-nghe_tranh_003_dan-viet.jpg

http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/100612_khoa-hoc-cong-nghe_tranh_004_dan-viet.jpg

http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/100612_khoa-hoc-cong-nghe_tranh_005_dan-viet.jpg

http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/100612_khoa-hoc-cong-nghe_tranh_006_dan-viet.jpg

http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/100612_khoa-hoc-cong-nghe_tranh_007_dan-viet.jpg

http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/100612_khoa-hoc-cong-nghe_tranh_008_dan-viet.jpg

http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/100612_khoa-hoc-cong-nghe_tranh_009_dan-viet.jpg

http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/sv_vananh/100612_khoa-hoc-cong-nghe_tranh_010_dan-viet.jpg


</tbody>

Cẩm Mai
Theo DM