PDA

View Full Version : Biến âm trong tiếng Nhậtth212
27-06-2012, 11:24 AM
Biến âm trong tiếng Nhật</SPAN></SPAN></SPAN>
Các bạn có thể gặp nhiều biến âm trong tiếng Nhật, ví dụ: "koi" là "tình yêu", "hito" là người còn người yêu là "koibito". Chữ "hito" được biến thành "bito" cho dễ đọc. Các bạn có thể xem danh sách ví dụ dưới đây:</SPAN></SPAN>

恋</SPAN></SPAN> koi + </SPAN></SPAN>人</SPAN></SPAN> hito = </SPAN></SPAN>こいびと</SPAN></SPAN> koibito (hi thành bi) (người yêu)</SPAN></SPAN></SPAN>
手</SPAN></SPAN> te + </SPAN></SPAN>紙</SPAN></SPAN> kami = </SPAN></SPAN>てがみ</SPAN></SPAN> tegami (ka thành ga) (lá thư)</SPAN></SPAN>
国</SPAN></SPAN> koku + </SPAN></SPAN>家</SPAN></SPAN> ka = </SPAN></SPAN>こっか</SPAN></SPAN> kokka (ku thành âm lặp tsu nhỏ) (quốc gia)</SPAN></SPAN></SPAN>
発</SPAN></SPAN> hatsu + </SPAN></SPAN>展</SPAN></SPAN> ten = </SPAN></SPAN>はってん</SPAN></SPAN> hatten (tsu thành âm lặp tsu nhỏ) (phát triển)</SPAN></SPAN></SPAN>
脱</SPAN></SPAN> datsu + </SPAN></SPAN>出</SPAN></SPAN> shutsu = </SPAN></SPAN>だっふつ</SPAN></SPAN> dasshutsu (tsu thành âm lặp tsu nhỏ) (thoát ra)</SPAN></SPAN></SPAN>
つけっ放し</SPAN></SPAN> tsukeppanashi (bật máy móc, điện,... rồi để đó không dùng): hanashi thành panashi</SPAN></SPAN></SPAN>
日々</SPAN></SPAN>: hibi (ngày ngày), chữ </SPAN></SPAN>々</SPAN></SPAN> là để chỉ lặp lại chữ trước đó, "hi" biến thành "bi"</SPAN></SPAN></SPAN>
人々</SPAN></SPAN>: hitobito (người người), chữ "hito" thứ hai biến thành "bito"</SPAN></SPAN>
国々</SPAN></SPAN>: kuniguni (các nước), "kuni" thành "guni"</SPAN></SPAN>
近頃</SPAN></SPAN>: chika (gần) và koro (dạo) thành chikagoro = "dạo này" (koro thành goro)</SPAN></SPAN>
賃金</SPAN></SPAN>: chin (tiền công) và kin (tiền) thành ching</SPAN>in (tiền công), "kin" thành "gin"</SPAN></SPAN>
順風満帆</SPAN></SPAN>: "thuận phong mãn phàn" (thuận lợi như được gió căng buồm), các chữ riêng là "jun + fuu + man + han" thành jumpu</SPAN>umampa</SPAN>n</SPAN></SPAN>
それぞれ</SPAN></SPAN>: sorez</SPAN>ore (lần lượt là, từng cái là)</SPAN></SPAN>
青空=あおぞら</SPAN></SPAN>: ao + sora = aoz</SPAN>ora (bầu trời xanh)</SPAN></SPAN>
Các bạn có thể thấy là cách đọc một số âm trong từ ghép hay từ lặp có thay đổi trong các ví dụ trên. </SPAN></SPAN>Tại sao lại biến âm như vậy? Mục đích là để cho dễ đọc và tránh nói nhầm.</SPAN></SPAN> Ví dụ chữ </SPAN></SPAN>賃金</SPAN></SPAN> nếu nói nguyên là "chinkin" thì rất khó phát âm còn nói là "chingin" thì dễ phát âm hơn. Các âm đục bao giờ cũng dễ phát âm hơn các âm trong</SPAN>, ví dụ "sore zore" dễ phát âm hơn "sore sore". Dưới đây là các quy tắc biến âm trong tiếng Nhật.</SPAN></SPAN></SPAN>

Quy tắc biến âm trong tiếng Nhật</SPAN></SPAN>
(1) Từ ghép hay từ lặp: Hàng "ha" (ha hi fu he ho) thành hàng "ba"</SPAN></SPAN> (ba bi bu be bo) vốn là âm đục của hàng "ha".</SPAN></SPAN>
は ひ ふ へ ほ </SPAN></SPAN>→</SPAN></SPAN> ば び ぶ べ ぼ</SPAN></SPAN>
Các bạn có thể thấy là âm đục có cách viết y nguyên chỉ thêm vào dấu nháy ký hiệu.</SPAN></SPAN>
Ví dụ: koi + hito = koibito, </SPAN></SPAN>日</SPAN></SPAN> hi + </SPAN></SPAN>日</SPAN></SPAN> hi = </SPAN></SPAN>日々</SPAN></SPAN> hibi (ngày ngày)</SPAN></SPAN>
(2) Hàng "ka" thì thành hàng "ga"</SPAN></SPAN>
か き く け こ </SPAN></SPAN>→</SPAN></SPAN> が ぎ ぐ げ ご</SPAN></SPAN>
Ví dụ: </SPAN></SPAN>近頃</SPAN></SPAN> chika + koro = chikagoro</SPAN></SPAN></SPAN>
(3) Hàng "sa" thành hàng "za"</SPAN></SPAN>
さ し す せ そ </SPAN></SPAN>→</SPAN></SPAN> ざ じ ず ぜ ぞ</SPAN></SPAN>
Ví dụ </SPAN></SPAN>矢印</SPAN></SPAN> ya (mũi tên) + shirushi (dấu) = yajirushi, </SPAN></SPAN></SPAN>中島</SPAN></SPAN> naka + shima = nakajima (tên người)</SPAN></SPAN>
(4) Hàng "ka" mà được tiếp nối bởi một âm hàng "ka" tiếp </SPAN></SPAN>thì biến thành âm lặp (tsu nhỏ)</SPAN></SPAN>
Ví dụ: </SPAN></SPAN>国旗</SPAN></SPAN> (quốc kỳ) koku + ki = kokki </SPAN></SPAN>こっき</SPAN></SPAN> chứ không thành kokuki</SPAN></SPAN></SPAN>
(5) Hàng "ha" mà đi theo sau chữ "tsu" </SPAN></SPAN>つ</SPAN></SPAN> thì chữ "tsu" biến thành âm lặp (tsu nhỏ) còn hàng "ha" sẽ thành hàng "pa"</SPAN></SPAN></SPAN>
は ひ ふ へ ほ </SPAN></SPAN>→</SPAN></SPAN> ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ</SPAN></SPAN>
Ví dụ: </SPAN></SPAN>活発(かつ+はつ)=かっぱつ</SPAN></SPAN>, katsu + hatsu = kappatsu</SPAN></SPAN>
Hàng "ha" mà đi sau âm lặp (chữ "tsu" nhỏ = "</SPAN></SPAN>っ</SPAN></SPAN>") thì thành hàng "pa"</SPAN></SPAN>
Ví dụ: </SPAN></SPAN>つけっぱなし</SPAN></SPAN>
(6) Hàng "ka" mà đi sau "n" (</SPAN></SPAN>ん</SPAN></SPAN>) thì thành hàng "ga"</SPAN></SPAN>
Ví dụ: </SPAN></SPAN>賃金=ちんぎん</SPAN></SPAN>
(7) Hàng "ha" đi sau "n" (</SPAN></SPAN>ん</SPAN></SPAN>)</SPAN></SPAN> thì thường thành hàng "pa" (phần lớn) hoặc hàng "ba" (ít hơn)</SPAN></SPAN>
Ví dụ: </SPAN></SPAN>根本=こんぽん</SPAN></SPAN>, kon + hon = kompon (căn bản)</SPAN></SPAN>
(8) Âm "n" (</SPAN></SPAN>ん</SPAN></SPAN>) ở ngay trước hàng "pa" hay hàng "ba" hay hàng "ma"</SPAN></SPAN> thì phải đọc là "m" thay vì "n"</SPAN></SPAN>
Ví dụ: </SPAN></SPAN>根本=こんぽん</SPAN></SPAN> kompon, </SPAN></SPAN>日本橋=にほんばし</SPAN></SPAN> nihombashi, </SPAN></SPAN>あんまり</SPAN></SPAN> ammari</SPAN></SPAN>

Tất nhiên là cũng có một số ngoại lệ. Các bạn tự tìm thêm các quy tắc cho mình nhé.</SPAN></SPAN>

(http://www.saromalang.com/)