PDA

View Full Version : Phương pháp mới gõ tắt chữ Việttubinhtran
24-07-2012, 11:08 AM
Từ lâu nay, để gõ tiếng Việt được nhanh hơn, nhiều người thường cài vào trang “Gõ tắt” hoặc “Tốc ký” ở các bộ gõ tiếng Việt một số quy ước gõ tắt tự tạo cho các từ thường dùng của riêng mình (vd: vn = Việt Nam, hn = Hà Nội).

Bài này trình bày một phương pháp có hệ thống để gõ tắt chữ Việt. Ước tính tiết kiệm khoảng 40% số phím phải gõ khi chỉ dùng duy nhất phương pháp này.
Bạn tiết kiệm được nhiều hơn khi dùng chung phương pháp này với trang “Gõ tắt” mà bạn tự tạo cho các từ thường dùng của riêng mình.

Xin đọc bài "Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt" ở đường dẫn:
http://chuvietnhanh.sourceforge.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm

Và đọc bài “Tubinhtran-MS - Phương pháp gõ tiếng Việt hiệu quả” được viết bởi một người dùng phương pháp gõ tắt này ở đường dẫn:
http://chuvietnhanh.sf.net/Tubinhtran-MS-PhuongPhapGoTiengVietHieuQua.htm

Đọc cả hai bài sẽ dễ dàng nắm vững phương pháp vì chúng trình bày theo hai cách khác nhau.