PDA

View Full Version : Bảo tàng điêu khắc nằm ở dưới nướcmeteor
27-07-2012, 10:04 AM
Bảo tàng nằm trong công viên biển quốc gia Mexico, trên vùng biển của Isla Mujeres. Những bức tượng cỡ người thật được chuyển xuống dưới đáy với 400 bức điêu khắc.
Theo Telegraph, những tác phẩm dưới nước được tạo dựng để kỷ niệm lịch sử nền văn minh Maya của vùng này. Công trình cũng mang tới thông điệp bảo vệ môi trường biển. Dự án được thực hiện trong vòng 18 tháng với tổng chi phí giai đoạn 1 và 2 là 450.000 USD.


<tbody>
http://quehuongonline.vn/Uploads/LibraryImages/%28148%291.jpg

</tbody>


<tbody>
http://quehuongonline.vn/Uploads/LibraryImages/%28105%292.jpg

</tbody>


<tbody>
http://quehuongonline.vn/Uploads/LibraryImages/%2884%293.jpg

</tbody>


<tbody>
http://quehuongonline.vn/Uploads/LibraryImages/%2878%294.jpg

</tbody>


<tbody>
http://quehuongonline.vn/Uploads/LibraryImages/%2866%295.jpg

</tbody>


<tbody>
http://quehuongonline.vn/Uploads/LibraryImages/%2860%296.jpg

</tbody>


<tbody>
http://quehuongonline.vn/Uploads/LibraryImages/%2852%297.jpg

</tbody>

(tintuctrongngay.net)