PDA

View Full Version : Nghệ thuật vẽ trên bàn taykattyyang
08-08-2012, 02:35 PM
Nghệ thuật vẽ trên bàn tay
Ngoài môn nghệ thuật vẽ trên cơ thể con người, còn có một môn nghệ thuật hội họa khác được vẽ trên ... bàn tay, với "chất liệu" đặc biệt ấy, các họa sỹ tài năng đã sáng tạo ra những bức tranh sống động nhiều mầu sắc và vô cùng hấp dẫn, chủ đề của họ là "Thế giới động vật". Những con thú không thể đẹp hơn được trưng bầy, đó là những tác phẩm có một không hai của họ.


<tbody>
http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 1.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 2.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 3.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 4.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 5.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 6.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 7.jpg


http://ww4.sinaimg.cn/large/91fd6a25jw1dvp8xnfjelj.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 8.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 9.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 10.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 11.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 16.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 17.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 19.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 14.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 13.jpg


http://haac.vn/upload/Image/KY LA - PHI THUONG/ave tren ban tay 15.jpg
</tbody>