PDA

View Full Version : Dopage : Une championne olympique déchue de sa médaillesoixamMexi
15-08-2012, 11:08 AM
Le Monde.fr avec AFP
Dopage : Une championne olympique déchue de sa médaille
Một nhà vô địch Thế vận hội bị tước huy chương vì sử dụng chất kích thíchLa Biélorusse Nadzeya Ostapchuk (http://www.lemonde.fr/sujet/7ddf/nadzeya-ostapchuk.html), championne olympique du poids aux Jeux (http://www.lemonde.fr/jeux/) de Londres, a été disqualifiée et s'est vu retirer (http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retirer) sa médaille d'or, allouée à sa dauphine, la Néo-Zélandaise Valerie Adams, a annoncé le Comité international (http://www.lemonde.fr/international/) olympique dans un communiqué, lundi 13 août.
Hôm thứ hai 13/08, Ủy ban Thế vận hội Quốc tế (CIO) đã thông báo Nadzeya Ostapchuk, nhà vô địch Thế vận hội người Bê-la-rút đã bị cấm thi đấu và bị tước huy chương vàng ở nội dung ném tạ tại Thế Vận hội Luân Đôn, huy chương sẽ được trao cho Valerie Adams, vận động viên đứng thứ nhì người New Zealand.

7470
Nữ vận động viên Nadzeya Ostapchuk [AFP/FRANCK FIFE]

L'athlète de 31 ans a subi deux contrôles antidopage, qui ont tous deux révélé la présence dans ses urines de "méténolone, qui est un agent anabolisant classé sur la liste 2012 des produits interdits", ajoute le CIO dans son communiqué.
CIO cho biết vận động viên 31 tuổi này đã được kiểm tra chất kích thích hai lần, kết quả đều cho thấy trong nước tiểu có "metenolone, là một chất đồng hóa nằm trong danh mục chất cấm sử dụng của năm 2012".

Ostapchuk, championne du monde 2005, avait créé la surprise en s'imposant avec un jet de 21,36 m, loin devant l'immense favorite, la Néo-Zélandaise Valerie Adams (http://www.lemonde.fr/sujet/516d/valerie-adams.html), championne olympique et triple championne du monde en titre (http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/titre) (20,70 m) et la Russe Evgeniia Kolodko (http://www.lemonde.fr/sujet/6558/evgeniia-kolodko.html) (20,48 m).
Le classement de l'épreuve est revu en conséquence.
Ostapchuk từng vô địch thế giới năm 2005, đã gây bất ngờ với thành tích ném tạ 21,36m, cách xa vận động viên sáng giá ở nội dung này là Valerie Adams, người New Zealand từng vô địch Olympic và đã ba lần đoạt danh hiệu vô địch thế giới (với thành tích 20,70m) và hơn cả vận động viên người Nga Evgeniia Kolodko (với thành tích 20,48m).
Vậy nên bảng xếp hạng thi đấu sẽ có thay đổi.

"L'administration du CIO a pour instruction de réallouer les médailles (...) aux athlètes qui ont fini derrière Mme Nadzeya Ostapchuk dans l'épreuve mentionnée ci-dessus, les trois premières étant : Valerie Adams, Nouvelle-Zélande, 1re, Evgeniia Kolodko, 2e, Lijiao Gong (http://www.lemonde.fr/sujet/ab30/lijiao-gong.html), République populaire de Chine (http://www.lemonde.fr/chine/), 3e".
"Ban điều hành CIO chỉ thị trao lại huy chương (...) cho các vận động viên về sau bà Nadzeya Ostapchuk trong nội dung thi đấu này, ba vận động viên đứng đầu bảng: Valerie Adams của New Zealand đứng thứ nhất, xếp thứ nhì là Evgeniia Kolodko, còn đứng thứ ba là Lijiao Gong (http://www.lemonde.fr/sujet/ab30/lijiao-gong.html) của Trung Quốc".