PDA

View Full Version : 意大利比萨斜塔tbngoc
22-08-2012, 10:02 AM
意大利比萨斜塔
Tháp nghiêng Pisa, Italy

<center>http://www.chinese.cn/culturecollection/SJMS/image/attachement/jpg/site2/20110917/0023ae9bcf230fde7a6009.jpg
(http://www.chinese.cn/culturecollection/SJMS/article/2011-09/17/content_335813_2.htm)</center>


比萨斜塔是意大利比萨城大教堂的独立式钟楼,于意大利托斯卡纳省 萨城北面的奇迹广场上。始建于1173 ,设计为垂直建造,但是在工程开始后不久(1178年), 由于地基不均匀和土层松软而倾斜, 1372年完工,塔身倾斜向东南。比萨斜 是比萨城的标志,1987年它和相邻的大教堂、洗礼堂、墓园一起因其对11世纪至14世纪意大利建筑艺术的 大影响,而被联合国教育科学文化组 织评选为世界遗产。

Tháp nghiêng Pisa là tháp chuông độc lập của giáo đường thành phố Pisa, Italy, tháp được xây dựng ở quảng trường Miracles, phía bắc thành phố Pisa, tỉnh Tuscany. Khởi công vào năm 1173, được thiết kế xây dựng thẳng đứng, nhưng khi công trình khởi công không bao lâu (năm 1178), do nền móng không đều và đất mềm nên bị nghiêng, hoàn công vào năm 1372, thân tháp nghiêng về phía đông nam. Tháp nghiêng là biểu tượng của thành phố Pisa, năm 1987, tháp nghiêng cùng với thánh đường, nhà thờ và nghĩa trang lân cận có ảnh hưởng sâu sắc đến nghệ thuật kiến trúc của Italy từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 14 nên được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

<center>http://www.chinese.cn/culturecollection/SJMS/image/attachement/jpg/site2/20110917/0023ae9bcf230fde7a690a.jpg</center>